Bośnia

Firma Ekol Bośnia została założona w 2012 roku, świadczy usługi transportu międzynarodowego, krajowego, usługi celne, magazynowe oraz dystrybucyjne.

Strategiczne położenie geopolityczne

Bośnia-Hercegowina położona jest w ważnym punkcie, na styku Europy Wschodniej i Zachodniej. Ekol Bośnia leży na szlaku handlowym przebiegającym przez Bałkany, ciągle rozwija i rozszerza swoje usługi.

Kuruluş

rok założenia

2012

Grafik

%50.00

wzrost w roku 2017

Szybkie rozwiązania dla klientów

Od 2015 roku Ekol Bośnia oferuje swoje usługi w nowej lokalizacji, w terminalu celnym w Sarajewie. Terminal umożliwia spółce bezpośredni kontakt z partnerami. Dzięki tej lokalizacji, wszelkie potencjalne problemy klientów mogą zostać szybko rozwiązane.

Spółka oferuje codzienne usługi transportów LTL i FTL na Bałkanach i w Europie oraz planuje w najbliższej przyszłości rozszerzyć zakres usług transportu drogowego i morskiego.

Wizja odpowiedzialności społecznej Ekol Bośnia

W ramach globalnej polityki odpowiedzialności społecznej, Ekol Bośnia wspiera projekty przygotowane i realizowane na szczeblu krajowym tak, aby budować przyszłość społeczeństwa.

Sarajevo

HALILOVIĆI 10, 71 000
Sarajevo BA
+387 33 766 700 / +387 33 766 701
Kliknij w Google Maps