Polska

Firma Ekol Poland powstała w 2015 roku i obecnie oferuje swoje usługi z oddziałów w Sosnowcu, Poznaniu, Łodzi, w Warszawie, Tychach i Wrocławia.

Ekol Poland zatrudnia 70 pracowników z dużym doświadczeniem w transporcie, logistyce i dystrybucji międzynarodowej. Firma obsługuje krajowych i międzynarodowych klientów, wykorzystując system zarządzania transportem stworzony przez zespół B&R  Ekol.

Ekol Poland oferuje rozwiązania intermodalne i szeroki zakres usług krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, kolejowego, powietrznego i morskiego oraz usług magazynowych.

Ekol Poland

Zielona logistyka i społeczna odpowiedzialność

Głównym celem Ekol Poland jest pozostawienie lepszego świata dla przyszłych pokoleń. Firma oferuje usługi zielonej logistyki z wykorzystaniem floty zgodnej ze standardem Euro 6, aby ograniczyć emisje CO2.

Ponadto Ekol Poland współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, aby szkolić ekologicznie świadomych logistyków.

poland@ekol.com

+48 22 169 8100

Łódź

PL – 93-231 Łódź,
Dabrowskiego 249 St.

Poznań

PL-62-023 Koninko,
Składowa 4 St.

Sosnowiec

PL-41-208 Sosnowiec,
Inwestycyjna 8 St.
Kliknij na Google Maps

Tychy

PL – 43-100 Tychy,
Ul. Fabryczna 2

Wrocław

PL-54-204 Wrocław,
Legnicka 52 St.
Kliknij na Google Maps