Zarządzanie

Zaangażowana i horyzontalna struktura zarządzania

Zaangażowana i horyzontalna struktura zarządzania

Rada Dyrektorów

Komitet Sterujący

Rada Wykonawcza

Yönetim