Komitet Sterujący

Członek Komitetu Sterującego

Kaan Gürgenç uzyskał tytuł licencjacki z ekonomii na Uniwersytecie Uludağ w roku 1988. Po zakończeniu studiów MBA w Institute of Business Economics w roku 1989, rozpoczął karierę zawodową. Przed rozpoczęciem pracy na kierowniczych stanowiskach w różnych przedsiębiorstwach, ukończył podyplomowe studia na kierunku logistyka na Uniwersytecie Stanowym Ohio. Od roku 2017 jest członek Komitetu Sterującego Ekol Logistics.

Członek Komitetu Sterującego

Tytuł licencjata uzyskała na Uniwersytecie Boğaziçi na wydziale zarządzania w 1980 r. Karierę zawodową rozpoczęła w 1976 r. W 1985 roku rozpoczęła pracę w firmie międzynarodowej i odegrała ważną role w jej założeniu. Pracowała na różnych kierowniczych stanowiskach w tej samej firmie, a stanowisko Członka Rady Doradczej w Ekol objęła w 2014 roku.

Członek Komitetu Sterującego

Eyüp Soner uzyskał tytuł licencjata z chemii na Politechnice Middle East w 1979 roku, gdzie również otrzymał tytuł magistra w 1983 r. Pracował na kierowniczych stanowiskach. Po rozpoczęciu pracy w Ekol Logistics w 2012 r, Soner został mianowany Członkiem Komitetu Sterującego w 2014 roku.

Członek Komitetu Sterującego

Absolwent katolickiej szkoły w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii, całą swoją karierę poświęcił transportowi i spedycji. 37 lat temu rozpoczął karierę zawodową w jednej z najważniejszych agencji w UK jako stażysta w dziale sprzedaży i zakończył ją jako krajowy Dyrektor Sprzedaży. Do Ekol Logistics dołączył w 2014 roku i jest Członkiem Komitetu Sterującego.

Członek Komitetu Sterującego

Levent Ersalman uzyskał tytuł licencjata z inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Boğaziçi w 1983 roku, a tytuł MBA na Uniwersytecie Akron w Ohio w 1985 r. Przez całą swoją karierę pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach wiodących. Jest Członkiem Komitetu Sterującego Ekol Logistics od grudnia 2016 roku.

Członek Komitetu Sterującego

Levent Hatay uzyskał tytuł inżyniera elektronika na Uniwersytecie Southern Methodist w 1984 roku. Tytuł magistra z inżynierii zarządzania uzyskał w 1986 r., a doktora z dziedziny badań operacyjnych w inżynierii w 1989 roku. Od 2011 r. jest konsultantem z zakresu rozwoju, strategii, marketingu, zmian zarządzania, doskonałości operacyjnej i logistyki dla największych firm w Turcji. Jest też członkiem ich zarządów. Jest Członkiem Komitetu Sterujacego Ekol Logistics od 2014 roku.

Członek Komitetu Sterującego

Nedret Koray uzyskał tytuł licencjata na wydziale ekonomii i administracji na Uniwersytecie w Stambule w 1975 roku, a tytuł MBA na studiach podyplomowych na tej samej uczelni w 1976 r. Był Dyrektorem Generalnym firmy transportowej, gdzie pełnił też rolę partnera. Po rozpoczęciu pracy w Ekol Logistics w 2002 roku, został mianowany Członkiem Komitetu Sterującego w 2014 roku.

Członek Komitetu Sterującego

Tytuł licencjata uzyskał na Politechnice w Stambule na wydziale inżynierii chemicznej w 1985 roku. W 1986 ukończył studia MBA na Politechnice w Stambule. Pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach wiodących. Po rozpoczęciu pracy w Ekol Logistics w 2012 roku, został mianowany Członkiem Komitetu Sterującego w 2014 roku.

Członek Komitetu Sterującego

Semih İncedayı uzyskał tytuł licencjata inżynierii komputerowej na Politechnice Middle East w 1988 roku. Karierę zawodową rozpoczął jako inżynier systemów mechanicznych w 1988 roku i pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach wiodących. Semih İncedayı został mianowany Członkiem Komitetu Sterującego Ekol Logistics we wrześniu 2015 roku. Ma żonę i dwoje dzieci.