In

Eyüp Soner uzyskał tytuł licencjata z chemii na Politechnice Middle East w 1979 r. gdzie również otrzymał tytuł magistra w 1983 r. Pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach wiodących. Po rozpoczęciu pracy w Ekol Logistics w 2012 r. został mianowany Członkiem Rady Doradczej w 2014. Członkiem Zarządu jest od 2016 roku.