In

Levent Ersalman uzyskał tytuł licencjata z inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Boğaziçi w 1983 roku, a tytuł MBA na Uniwersytecie Akron w Ohio w 1985 r. Przez całą swoją karierę pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach wiodących. Jest Członkiem Komitetu Sterującego Ekol Logistics od grudnia 2016 roku.