In

Tytuł licencjata uzyskał na Politechnice w Stambule na wydziale inżynierii chemicznej w 1985 roku. W 1986 ukończył studia MBA na Politechnice w Stambule. Pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach wiodących. Po rozpoczęciu pracy w Ekol Logistics w 2012 roku, został mianowany Członkiem Komitetu Sterującego w 2014 roku.