In

Semih İncedayı uzyskał tytuł licencjata inżynierii komputerowej na Politechnice Middle East w 1988 roku. Karierę zawodową rozpoczął jako inżynier systemów mechanicznych w 1988 roku i pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach wiodących. Semih İncedayı został mianowany Członkiem Komitetu Sterującego Ekol Logistics we wrześniu 2015 roku. Ma żonę i dwoje dzieci.