In

Tytuł magistra uzyskał na wydziale filologii angielskiej UAM w Poznaniu w 1993 roku. W  1995 ukończył studia MBA na tej samej uczelni, a w 2009 uzyskał tytuł magistra na kierunku Zarządzanie w ICAN Harvard Business Institute. Posiada ponad 22 lata doświadczenia w sprzedaży i w zarządzaniu. Stanowisko Europe General Manager objął w lutym 2015 roku.