Bizi takip edin

Lojistik Firmaları

Lojistik Firmalarında Süreklilik

Dünyanın yaşadığı küresel dönüşüm tüm iş kollarını ve iş yapış şekillerini etkilemektedir. Taşıma süreçleri de bu dönüşümden nasibini almaktadır. Lojistik firmaları da bu dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak üzere teknolojik ve çevresel alt yapılarını güçlendirmeye devam etmektedirler.

Lojistik Hizmetleri Bütünlüğü

Lojistik firmalarının yaptığı çalışmalar sadece yükün bir yerden bir yere taşınmasından ziyade, farklı hizmetlerin bütününü içermektedir. Bugün lojistik; taşımacılıktan kontrat lojistiğine kadar pek çok hizmeti entegre sunabilen firmaların verdiği hizmetler bütünüdür ve bu firmalar lojistik firmaları olarak adlandırılmaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Katma Değerli Hizmetler

lojistik firmalarıBu nedenle yapılan hizmetlerin tek tek ele alınıp incelenmesi gerekliliği doğmaktadır. Bu bakımdan ticari süreçte yer alan ürünlerin üretim tesisinden yada depodan alınıp taşınması ilk hizmettir. Ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve özelliklerine göre elleçleme işlemi yapılması bir başka konudur. Ayrıca malların araç içi yüklenmesi, araçların takibi gibi işlerde bilgi teknolojilerinden yararlanılan operasyonların sağlıklı ilerlediğini belirtmek mümkündür. Yüklere herhangi bir zarar gelmesi durumuna karşı sigorta hizmeti alınması önemlidir. Bu hizmetler ayrı şirketlerden alınabileceği gibi tek bir firmadan da alınabilmektedir. Önemli olan hizmet alınacak şirketlerin operasyon konusundaki başarısıdır.