Etyka i Zrównoważony Rozwój

Ekol traktuje zrównoważony rozwój jako wartość nadrzędną i cel strategiczny firmy oraz mocno wierzy w znaczenie przywództwa w tym zakresie. Ekol stawia na nowe zrównoważone rozwiązania dla klientów, które są oferowane w ekologiczny sposób zgodnie z odpowiedzialnością ekonomiczną i społeczną.

Aby efektywnie wdrożyć strategię i osiągać cele, Ekol polega na usługach, które oferuje, na współpracy z interesariuszami oraz na świadomości i wydajności swoich pracowników.

Zrównoważony rozwój ekonomiczny: Podstawowym elementem zrównoważonego rozwoju Ekol to wydajność operacyjna, satysfakcja klienta i inwestycje w branżę. Jako lider w branży, głównym celem Ekol jest wykonywanie działań z optymalną wydajnością. Zwiększenie wydajności operacyjnej odgrywa ważną rolę w gwarancji zadowolenia klienta i zwiększeniu rentowności. Dlatego właśnie Ekol jest zaangażowany w ciągłe doskonalenie się i rozwój swojej własnej działalności.

Zintegrowane Systemy Zarządzania *Polityka Jakości, Polityka Satysfakcji Klienta
Certyfikaty: ISO 9001, ISO 10002, ISO 27001, Złoty Certyfikat Zrównoważonej Logistyki

Środowisko

Społeczeństwo

Gospodarka

Zrównoważony rozwój społeczny: Zadowolenie pracowników ma nadrzędne znaczenie wśród zrównoważonych celów firmy. Jest tak dlatego, bo Ekol jest świadomy, iż pracownicy są najważniejszą wartością. Ekol śledzi najnowsze osiągnięcia w branży i koncentruje się na szkoleniach, jako na głównej metodzie integracji nowości. Firma organizuje szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne aby pracownicy byli na bieżąco ze zmianami w branży.

**Polika BHP
Certyfikaty: Sedex, OHSAS 18001, ISO 22000, Transported Asset Protection Association (TAPA)

Ekologiczne nastawienie Ekol:  Ekol skupia się na emisji tlenków węgla, zmianie klimatu, konsumpcji energii, zasobów naturalnych, oraz na zarządzaniu odpadami.

**Polityka środowiskowa:
Zrównoważona logistyka: Transport intermodalny i korzyści środowiskowe

Zielona logistyka
Raportowanie i redukcja emisji dwutlenku węgla

Certyfikaty: ISO 14064, ISO 14001, EcoVadis