Zasady Etyczne i Kodeks Postępowania w Biznesie

Ekol opublikował Zasady etyczne i kodeks postępowania w biznesie, które sam stosuje od początku swojej działalności, aby wpoić zasady etycznego postępowania wśród  swoich pracowników, dostawców, podwykonawców i wszystkich interesariuszy. Kodeks postępowania ma zapewnić, że wszyscy interesariusze przestrzegają tych samych wartości etycznych w procesach biznesowych i akceptują je oraz ma określić możliwe działania, w przypadku kiedy zasady te są łamane.

Zasady etyczne i kodeks postępowania w biznesie Ekol zawiera:

  • Przestrzeganie prawa i przepisów,
  • Ochronę praw pracowników i warunków pracy,
  • Interakcje z partnerami i interesariuszami,
  • Walkę o prawa przedsiębiorstw i transparentność.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Członkiem Komisji Etyki  pod adresem [email protected].