Etyka w pracy

Od dnia powstania Ekol w swoich działaniach i zachowaniach działa zgodnie z wartościami i zasadami swoich pracowników, przedstawicieli, partnerów biznesowych, spółek zależnych, osób trzecich oraz wszystkich interesariuszy. W tym kontekście utworzono infolinięEtyka w pracy, aby zgłaszać wszelkie zachowania lub działania, któreuważane za sprzeczne z Polityką Ekol i przepisami prawa oraz Zasadami Etyki Ekol firmy Ekol.

Powiadomienia, które należy przekazać za pośrednictwem Etyki w pracy, obejmują następujące tematy:

  • Praktyki HR i szacunek w miejscu pracy,
  • Praktyki etyki w pracy,
  • Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa,
  • Kradzież, nadużycie i niewłaściwe użycie aktywów,
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgłoszenia można dokonać na stronie etik.ekol.com lub dzwoniąc pod numer +90(800) 211 0300 Zgłoszenia można dokonać również anonimowo za pośrednictwem kanału Etyka w pracy. Wszystkie informacje od zgłaszającychtraktowane jako poufne, a przegląd jest zakończony z uwzględnieniem zasad poufności. Ekol współpracuje z niezależną firmą konsultingową w zakresie zarządzania etyką w pracy.

Kliknij, aby zapoznać się z Polityką Etyczną Ekol.

Bilgilendirici Videolar