Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Nasza polityka:

Pozytywne oddziaływanie na przyszłość społeczeństwa

Сприяти розвитку нових поколінь більш соціально свідомих та добре підготовлених особистостей.

Osiągnąć zrównoważony rozwój za pomocą prowadzonych zrównoważonych środowiskowo projektów i procesów biznesowych

Od 1990 r. Ekol Logistics stara się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki wobec społeczeństwa, środowiska naturalnego oraz pracowników. W ramach polityki odpowiedzialności społecznej, Ekol zaadoptował motto: „Pozytywnie wpływać na przyszłość społeczeństwa”, poprzez realizację licznych projektów w ciągu ostatnich lat oraz przygotowanie następnych.

Zapewnić, że nowe pokolenia staną się bardziej odpowiedzialne za społeczeństwo.

Ekol Logistics jest obecny we wszystkich aspektach życia poprzez rozbudowaną sieć usług w różnych branżach. Ekol stara się wziąć udział w budowie lepszego społeczeństwa poprzez wspieranie projektów edukacyjnych, tak aby wychowywać młode pokolenia według wartości kulturalnych i społecznych tego kraju, z którego pochodzą.

Osiągnąć zrównoważony rozwój za pomocą prowadzonych zrównoważonych środowiskowo projektów i procesów biznesowych.

Zasoby naturalne są na wyczerpaniu, przeludnienie staje się coraz większym problemem, a ludzie każdego dnia wywierają negatywny wpływ na środowisko. Ekol uważa, że przedsiębiorstwa muszą przyczynić wszelkie starania, aby zostawić Ziemię nadającą się do życia przyszłym pokoleniom. Zgodnie z tą tezą, Ekol pragnie stworzyć modele i procesy biznesowe koncentrujące się na środowisku, podnieść świadomość swoich pracowników oraz wspierać organizacje pozarządowe, które działają na rzecz ochrony przyrody.