Edukacja

Wychowanie przyszłych pokoleń, tak aby były bardziej świadome społecznie i lepiej przystosowane do życia jest nieodłączną częścią społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanej przez Ekol. Ekol stara się jak najlepiej wypełnić swoją rolę w budowie lepszego społeczeństwa poprzez wspieranie projektów edukacyjnych, tak aby wychować młode pokolenia według wartości kulturalnych i społecznych.

Anatolijskie liceum zawodowe i techniczne Hezarfen

W 2013 r.Ekol Logistics zainicjował pierwszy w branży pilotażowy projekt stworzenia magazynu i laboratorium komputerowego w anatolijskim liceum zawodowym i technicznym Hezarfen. Od początku swojej działalności Ekol nieustannie wspiera działania edukacyjne. Dlatego właśnie Ekol stworzył zaawansowane laboratorium komputerowe na 40 stanowisk, oraz specjalne magazyny dla uczniów klasy Ekol o specjalizacji logistyka dla liceum technicznego i zawodowego.

W 2014 r. Ekol wybudował bibliotekę, aby kreować wśród uczniów nawyk czytania i pomóc im się lepiej wyrażać. W ramach programu edukacyjnego, uczniowie mogą również odwiedzać obiekty Ekol, a doświadczeni menadżerowie i specjaliści prowadzą dla nich specjalne seminaria. Spółka stworzyła podręczniki zarządzania magazynem, dystrybucji oraz odprawy celnej, tak aby do branży trafiali dobrze przygotowani specjaliści.
Projekt ten również umożliwia uczniom odbywanie praktyk w obiektach Ekol.
Ekol otrzymał również nagrodę Specjalnego Jury w kategorii odpowiedzialności społecznej, w czasie pierwszej edycji konkursu „Learning and Development Awards” za projekt zrealizowany w 2015 roku razem z anatolijskim liceum zawodowym i technicznym Hezarfen.

Maturalny Projekt HR Ekol

Przy współpracy z anatolijskim liceum zawodowym i technicznym Hezarfen, Ekol wspiera ciągłą edukację pracowników fizycznych poprzez „Projekt Maturalny”. Pierwsza pilotażowa grupa „projektu maturalnego” ciągle jeszcze kontynuuje naukę. 30 pracowników Ekol, którzy brali udział w projekcie w latach 2014-2015, pomyślnie ukończyli pierwszy rok nauki i otrzymali promocję do 11 klasy. W projekcie, który objął całą firmę Ekol, 104 pracowników z zakładów zlokalizowanych w Stambule, uczęszcza obecnie na zajęcie, a ich celem jest ukończenie liceum w roku szkolnym 2015-2016. Trwają sesje nauczania bezpośredniego i zdalnego. Uczniowie uczęszczają na zajęcia z logistyki w anatolijskim liceum zawodowym i technicznym Hezarfen w Pendik, natomiast lekcje z wiedzy ogólnej są przeprowadzane w sposób zdalny.
Pracownicy fizyczni Ekol otrzymają dyplomy ukończenia liceum zawodowego o specjalizacji logistyka, po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów.

Kampania ”Nie czekaj! Podaruj!”

W 2016 r. Ekol zorganizował kampanię „Nie czekaj! Podaruj!” i podarował książki bibliotece w anatolijskim liceum zawodowym i technicznym Hezarfen, które zostały zebrane w sposób charytatywny przez pracowników Ekol. Wszyscy pracownicy dobrowolnie zgłosili się do uczestnictwa w kampanii, wykorzystując do tego strategiczne miejsca zbierania książek w okolicach firmy. Kampania ta miała na celu kreowania wśród uczniów zwyczaju czytania, co umożliwi im w przyszłości odegranie wartościowej roli jako porządnego obywatela.

Darüşşafaka- Patron Kitapcan

Ekol został patronem książkowym dwóch klas przy współpracy Darüşşafaka w ramach projektu „Książkowe karty podarunkowe” przy fundacji „Wszyscy Wszędzie”, której celem było przekazanie podręczników dla uczniów 5 klasy w Darüşşafaka w roku szkolnym 2014-2015 oraz 2015-1016. Ekol został głównym sponsorem projektu i obdarzył uczniów tych klas podręcznikami.

Współpraca z uczelniami wyższymi

Ekol Logistics współpracuje z uczelniami wyższymi mając świadomość, że młodzi ludzie to nasza przyszłość. Ekol logistics oferuje studentom uczelni wyższych możliwość zwiedzania obiektów firmy, zawierając umowy o praktyki z najlepszymi uczelniami, oraz uczestnicząc w dniach kariery oraz panelach dyskusyjnych. Dzięki tej współpracy studenci mogą być lepiej przygotowani do kariery zawodowej i jednocześnie wychowani na wysoko wykwalifikowanych pracowników w branży logistycznej.

W 2012 r. Ekol dokonał niezwykłej rzeczy w swojej branży, a mianowicie był pierwszą i jedyną marką w sektorze, która stworzyła centrum B&R w Turcji. Centrum B&R Ekol wdraża projekty SAN-TEZ (projekty naukowo-przemysłowe), oferujące możliwość testowania projektów akademickich przez doktorantów i studentów studiów podyplomowych, oraz wydaje publikacje naukowe na temat branży oraz case studies przy współpracy ze społecznościami akademickimi.

Ekol Logistics pragnie, aby studenci uczelni wyższych, którzy są przyszłością Turcji, ukończyli proces swojej edukacji we właściwy sposób. Dlatego właśnie firma wywiązuje się ze swojego obowiązku w stosunku do studentów poprzez sponsoring różnego rodzaju eventów, takich jak konferencje, seminaria czy konkursy.

Wizyty w obiektach

Ekol zaprasza koła logistyczne działające przy uczelniach wyższych do odwiedzania swoich obiektów wyposażonych w najnowocześniejsze systemy automatyzacji, oferując im możliwość przyjrzeniu się z bliska procesom logistycznym. Studenci mogą uzyskać więcej informacji na temat branży, w której będą kontynuować karierę zawodową i na własne oczy spojrzeć na szeroki zakres usług oferowanych przez branżę logistyczną.

Seminaria i panele

Każdego roku menadżerowie Ekol Logistics są obecni na różnych seminariach i panelach dyskusyjnych w celu dzielenia się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem z przyszłymi specjalistami.

Staż

Ekol oferuje różnego rodzaju programy praktyk i stażu dla studentów uczelni wyższych w wielu krajach. W ramach umów z uczelniami wyższymi, Ekol oferuje studentom inżynierii przemysłowej oraz zarządzania różne stanowiska i pełnienie konkretnych funkcji w realizowanych przez firmę projektach.