Środowisko

Zasoby naturalne są na wyczerpaniu, przeludnienie staje się coraz większym problemem, a ludzie każdego dnia wywierają negatywny wpływ na środowisko. Priorytetem firmy Ekol jest osiągnięcie zrównoważonego wzrostu poprzez tworzenie procesów i projektów biznesowych, które są przyjazne dla  środowiska. W związku z tym, firma wspiera organizacje pozarządowe, które działają na rzecz ochrony środowiska. Ekol wybiera projekty biznesowe, które zwracają uwagę na środowisko naturalne oraz działa na rzecz zwiększenia świadomości pracowników, ponieważ wierzymy, że przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za pozostawienie świata lepszym dla przyszłych pokoleń.

Transport intermodalny

Każdego dnia Ekol świadczy usługi we wszystkich zakątkach globu i dąży do tego, aby optymalnie wykorzystywać zasoby naturalne i budować bardziej zrównoważone modele biznesowe, wdrażając rozwiązania transportu intermodalnego, który został wprowadzony w 2008 roku. Dzięki temu firma chroni przed ścięciem 365 000 drzew rocznie.

Dzięki jednej trasie intermodalnej, Ekol uzyskuje następujące oszczędności bez konieczności pokonywania dróg o długości 2429 km:

  • 823 litrów paliwa
  • 2221 kg CO2
  • 5,8 kg NOX
  • 0,08 kg cząstek stałych.

Program WWF Zielone Biuro

Ekol Logistics jest pierwszą firmą logistyczną w Turcji, która zaangażowała się w program WWF Zielone Biuro. W ramach programu, firma tworzy i wdraża oszczędności w zarządzaniu odpadami, konsumpcji energii elektrycznej oraz papieru. Prowadzone są też kampanie informacyjne wśród personelu.

Częścią programu Zielone Biuro jest prowadzenie szkoleń, których celem jest budowanie świadomości wśród pracowników Ekol. Sesje szkoleniowe obejmują tematy takie jak: WWF, Zielone Biuro, system/ekosystem, wpływ na ekologię, wodę, oraz zmiana klimatu.

W 2014 r. Ekol została pierwszą firmą logistyczną w Turcji, która uzyskała certyfikat Zielonego Biura po audycie przeprowadzonym przez WWF.

WWF Yeşil Ofis Programı

Zarządzanie Odpadami

Ekol jest świadomy, że nieodpowiednia utylizacja odpadów powoduje bardzo poważne zagrożenia dla środowiska przez dłuższy okres. Dlatego właśnie Ekol Logistics zaangażował się w inicjatywę zarządzania odpadami, która jest częścią programu WWF Zielone Biuro, której celem jest właściwa utylizacja wszelkiego rodzaju odpadów.  Ekol Logistics chce zredukować ilość odpadów poprzez ich segregację oraz zmniejszenie konsumpcji surowców, energii i innych zasobów naturalnych poprzez właściwą segregację. Posortowane śmiecie mogą być zutylizowane lub ponownie wykorzystane przez licencjonowane firmy współpracujące z Ekol.

Zbieranie resztek żywności: Chcemy dokarmiać zwierzęta i dlatego oddajemy resztki żywności z naszych kantyn do pobliskich schronisk dla zwierząt.

Segregacja resztek żywności: Wspieramy recycling sortując odpady z naszych kantyn, które można odzyskać.

Recyclingu złomu

W 2011 r. sortowaliśmy złom w naszych okolicach, który później został przekazany specjalistycznym firmom. Środki uzyskane z tej kampanii wsparły działania WWF w Turcji.

Zużycie Papieru

Ekol zainicjował też program oszczędzania i recyclingu papieru, aby chronić lasy, płuca ziemi, w ramach programu WWF Zielone Biuro.

Ekol wymyślił rozwiązanie, które pozwala na ograniczenie zużytego papieru dzięki przeliczeniu ilości zużywanego papieru w każdym z działów. Każda tona odzyskanego papieru oznacza 17 drzew od ścięcia mniej, a tyle drzew zaspokaja potrzeby 144 osób w tlen. Odzyskując papier Ekol oszczędza również wodę i energię, która jest potrzebna do produkcji papieru.

Zużycie Energii Elektrycznej

Ekol wierzy, że nawet jedna osoba może mieć wpływ na zużycie energii elektrycznej, wystarczy tylko być uważnym. Dlatego właśnie Ekol chce rozszerzyć działania jednostek dzięki szkoleniom pracowników.  Firma buduje również mapę zmian, w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych dzięki różnym narzędziom pomiarowym w każdym z biur.

W Turcji 20% energii jest wykorzystywana na oświetlenie. Zwiększenie wydajności systemów oświetleniowych o 20% wygeneruje oszczędności odpowiadające rocznej produkcji elektrowni wodnej Keban. Dlatego właśnie Ekol wykorzystuje energooszczędne lampy w swoich lokalizacjach.

Projekt Wirtualny Serwer uruchomiony w 2011 r. daje 20% oszczędności w zużyciu energii przez firmę.

Elektrik Tüketimi

Kampania WWF – Godzina Ziemi

Ekol Logistics jest ambasadorem kampanii WWF – Godzina Ziemi.

Lasy Pamięci Ekol

Ekol Logistics podsumował lata 2012, 2013, 2014, oraz 2015 poprzez społecznie odpowiedzialne projekty zgodne z projektami zielonej logistyki. Firma uważa, że najlepszym prezentem noworocznym jest nowy las w Turcji. Dlatego też, w latach 2012-2015, firma współpracowała z fundacją TEMA. W ramach tej współpracy, wysyłała swoim partnerom certyfikaty recyclingu za projekty lasów pamięci, które objęły 5000 sadzonek w Urla oraz w Izmir, w 2012 r. w Salihli oraz Manisa, w 2013 r. w Urla, Kadıovacık oraz Izmir, w  2014 r. w Tefenni Beyköy oraz w Burdur w  2015 roku.

Ekol Hatıra Ormanları