Zarządzanie

Zaangażowana i horyzontalna struktura zarządzania

Governance Plan of Ekol

Zaangażowana i horyzontalna struktura zarządzania

Rada Dyrektorów

Komitet Sterujący

Rada Wykonawcza

Yönetim