Zarządzanie

Zaangażowana i horyzontalna struktura zarządzania

Rada Dyrektorów

Rada Dyrektorów

Rada Wykonawcza

Yönetim