Komitet Sterujący

Członek Komitetu Sterującego

Tytuł licencjata uzyskała na Uniwersytecie Boğaziçi na wydziale zarządzania w 1980 r. Karierę zawodową rozpoczęła w 1976 r. W 1985 roku rozpoczęła pracę w firmie międzynarodowej i odegrała ważną role w jej założeniu. Pracowała na różnych kierowniczych stanowiskach w tej samej firmie, a stanowisko Członka Rady Doradczej w Ekol objęła w 2014 roku.

Członek Komitetu Sterującego

Eyüp Soner uzyskał tytuł licencjata z chemii na Politechnice Middle East w 1979 roku, gdzie również otrzymał tytuł magistra w 1983 r. Pracował na kierowniczych stanowiskach. Po rozpoczęciu pracy w Ekol Logistics w 2012 r, Soner został mianowany Członkiem Komitetu Sterującego w 2014 roku.

Członek Komitetu Sterującego

Levent Ersalman uzyskał tytuł licencjata z inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Boğaziçi w 1983 roku, a tytuł MBA na Uniwersytecie Akron w Ohio w 1985 r. Przez całą swoją karierę pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach wiodących. Jest Członkiem Komitetu Sterującego Ekol Logistics od grudnia 2016 roku.

Członek Komitetu Sterującego

Levent Hatay uzyskał tytuł inżyniera elektronika na Uniwersytecie Southern Methodist w 1984 roku. Tytuł magistra z inżynierii zarządzania uzyskał w 1986 r., a doktora z dziedziny badań operacyjnych w inżynierii w 1989 roku. Od 2011 r. jest konsultantem z zakresu rozwoju, strategii, marketingu, zmian zarządzania, doskonałości operacyjnej i logistyki dla największych firm w Turcji. Jest też członkiem ich zarządów. Jest Członkiem Komitetu Sterujacego Ekol Logistics od 2014 roku.

Członek Komitetu Sterującego

Nedret Koray uzyskał tytuł licencjata na wydziale ekonomii i administracji na Uniwersytecie w Stambule w 1975 roku, a tytuł MBA na studiach podyplomowych na tej samej uczelni w 1976 r. Był Dyrektorem Generalnym firmy transportowej, gdzie pełnił też rolę partnera. Po rozpoczęciu pracy w Ekol Logistics w 2002 roku, został mianowany Członkiem Komitetu Sterującego w 2014 roku.