Rada Dyrektorów

Ahmet Musul
Prezes

Ahmet Musul urodził się w 1964 roku. Tytuł licencjata uzyskał na Uniwersytecie w Stambule na wydziale ekonomii w 1987 r. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Unok Uluslararası Nakliyat A.Ş. W 1990 r. został prezesem zarządu spółki Ekol Lojistik A.Ş, którą sam założył. W latach 2013 i 2015 założył odpowiednio Alternative Taşımacılık A.Ş. oraz Yalova Ro-Ro Terminali A.Ş. Obecnie jest też prezesem zarządu obu tych spółek.

Członek Zarządu

Eyüp Soner uzyskał tytuł licencjata z chemii na Politechnice Middle East w 1979 r. gdzie również otrzymał tytuł magistra w 1983 r. Pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach wiodących. Po rozpoczęciu pracy w Ekol Logistics w 2012 r. został mianowany Członkiem Rady Doradczej w 2014. Członkiem Zarządu jest od 2016 roku.

Członek Zarządu

Galip Musul przez kilka lat pracował w różnych działach Banku İş. Zrezygnował w 1999 roku, kiedy pełnił funkcję kierownika oddziału Bursa i w tym samy roku wstąpił w szeregi Ekol. Do 2007 r. pracował w Dziale Finansowym. Członkiem Zarządu jest od 2007 roku.

Członek Zarządu

Nada Najem Aldeen Abdulla Hamoudi uzyskała tytuł licencjata na wydziale inżynierii i zarządzania w londyńskim King’s College w 1991 r. Jako Wiceprezes i szef Sekcji Prywatnych Funduszy Kapitałowych w Abu Dhabi Investment Company, Hamoudi stała na czele zespołu, który stworzył i rozbudował program globalnych prywatnych funduszy kapitałowych w ADIC, gdzie odpowiadała za budowanie portfolio, rozwój strategii, dywersyfikacje i zarządzanie relacjami. Została członkiem zarządu Ekol Logistics w grudniu 2016 roku.