Rada Wykonawcza

Dyrektor IT

Tytuł licencjata uzyskał na Politechnice w Stambule na wydziale inżynierii matematycznej w 1994 roku. Karierę zawodową rozpoczął w Ekol w tym samym roku i prowadził kilka projektów z zakresu IT jako Kierownik IT. W latach 2007-2012 Küçüktopuzlu pracował jako zastępca Dyrektora IT. W 2014 roku awansował na stanowisko Dyrektora IT.

Levent Demir
Dyrektor ds. Zakupów, Administracji i Inwestycji.

Levent Demir uzyskał tytuł licencjata na wydziale administracji i stosunków międzynarodowych w 1986 roku, a tytuł magistra na wydziale prasy i public relations na Uniwersytecie Marmara. W latach 1986-2012 był partnerem zarządzającym i konsultantem w różnych firmach z branży IT. Do Ekol dołączył w 2012 roku, gdzie zajął stanowisko Kierownika ds. Zakupów, Administracji i Inwestycji.

Dyrektor Transportu Lotniczego i Morskiego

Tytuł licencjata uzyskał na Uniwersytecie w Stambule na wydziale prawa w 1994 roku. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. Pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach wiodących. Do Ekol Logistics dołączył w 2002 roku jako Zastępca Kierownika ds. Logistyki Targowej i Usług. W 2014 roku został Kierownikiem Transportu Lotniczego i Morskiego.

Gülçin Poyraz
Dyrektor Personalny

Gülçin Poyraz uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Hacettepe, a następnie tytuł magistra w dziedzinie ekonometrii na Uniwersytecie Gazi. Karierę rozpoczęła w 1984 roku i piastowała szereg różnych stanowisk wyższego szczebla w działach kadr, operacyjnych i IT w wielu firmach. Poyraz dołączyła do firmy Ekol w listopadzie 2016 r., a w sierpniu 2018 r. została mianowana Dyrektorem Personalnym dzięki swojemu szerokiemu doświadczenie w obszarze zasobów ludzkich.