Rada Wykonawcza

Dyrektor Generalny ds. Floty

Alper Bilgili uzyskał tytuł inżyniera budownictwa na Politechnice Middle East w 1997 roku. W 2000 r. uzyskał tytuł magistra z dziedziny inżynierii transportu na Uniwersytecie Boğaziçi, gdzie również pracował jak pracownik badawczy. W 2001 r. ukończył również studia MBA na Politechnice w Stambule. Bilgili ma wiele lat doświadczenia w branży logistycznej i pracował na wielu wyższych stanowiskach w różnych firmach logistycznych. Bilgili dołączył do Ekol Logistics jako Dyrektor ds. Floty w styczniu 2017 roku.

Dyrektor IT

Tytuł licencjata uzyskał na Politechnice w Stambule na wydziale inżynierii matematycznej w 1994 roku. Karierę zawodową rozpoczął w Ekol w tym samym roku i prowadził kilka projektów z zakresu IT jako Kierownik IT. W latach 2007-2012 Küçüktopuzlu pracował jako zastępca Dyrektora IT. W 2014 roku awansował na stanowisko Dyrektora IT.

Levent Demir
Dyrektor ds. Zakupów, Administracji i Inwestycji.

Levent Demir uzyskał tytuł licencjata na wydziale administracji i stosunków międzynarodowych w 1986 roku, a tytuł magistra na wydziale prasy i public relations na Uniwersytecie Marmara. W latach 1986-2012 był partnerem zarządzającym i konsultantem w różnych firmach z branży IT. Do Ekol dołączył w 2012 roku, gdzie zajął stanowisko Kierownika ds. Zakupów, Administracji i Inwestycji.

Dyrektor Transportu Lotniczego i Morskiego

Tytuł licencjata uzyskał na Uniwersytecie w Stambule na wydziale prawa w 1994 roku. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. Pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach wiodących. Do Ekol Logistics dołączył w 2002 roku jako Zastępca Kierownika ds. Logistyki Targowej i Usług. W 2014 roku został Kierownikiem Transportu Lotniczego i Morskiego.

Dyrektor Generalny ds. Transportu

Tytuł licencjata uzyskał na Uniwersytecie Dokuz Eylül na wydziale inżynierii przemysłowej w 2002 roku. Tytuł magistra otrzymał na wydziale inżynierii przemysłowej na Politechnice w Stambule w 2004 roku. Karierę zawodową rozpoczął jako specjalista ds. projektów w Ekol Logistics w 2002 roku. W latach 2006-2013 pracował na różnych kierowniczych stanowiskach. Na stanowisko Dyrektora Generalnego ds. Transportu (międzynarodowy transport drogowy, transport intermodalny i dystrybucja krajowa) został mianowany w 2013 r.

Country Manager Turcja

Murat Kavrar uzyskał tytuł licencjata na wydziale ekonomii na Uniwersytecie Uludağ w 1996 roku, a tytuł MBA otrzymał na Uniwersytecie Wollongong w Australii w 2002 roku. Pracował na kierowniczych stanowiskach w sprzedaży i rozwoju biznesu w firmach wiodących. Do Ekol Logistics dołączył jak Dyrektor Sprzedaży i Relacji z Klientami. W  2017 r.  został awansowany na stanowisko Country Manager Turcja.

Dyrektor Finansowy

Tytuł licencjata uzyskał na Politechnice Middle East na wydziale administracji w 1998 r. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 r. Później pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach wiodących, a w 2009 roku dołączył do Ekol Logistics. w 2014 roku awansował na stanowisko Dyrektora Finansowego.

Gülçin Poyraz
Dyrektor Personalny

Gülçin Poyraz uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Hacettepe, a następnie tytuł magistra w dziedzinie ekonometrii na Uniwersytecie Gazi. Karierę rozpoczęła w 1984 roku i piastowała szereg różnych stanowisk wyższego szczebla w działach kadr, operacyjnych i IT w wielu firmach. Poyraz dołączyła do firmy Ekol w listopadzie 2016 r., a w sierpniu 2018 r. została mianowana Dyrektorem Personalnym dzięki swojemu szerokiemu doświadczenie w obszarze zasobów ludzkich.