Kariera w Ekol Logistics

Dział HR w Ekol Logistics stara się odnaleźć najlepsze talenty, osoby myślące kreatywnie i nieszablonowo, tak aby przyczyniły się do lepszej przyszłości firmy i jednocześnie dostosowały się do kultury firmowej Ekol, do jej wartości i do przydzielonych ról i stanowisk.

Proces rekrutacji

Osoby aplikujące są oceniani na podstawie posiadanych kompetencji. W zależności od stanowiska, poddawani są testom osobowościowym, testom z języków obcych lub testom umiejętności ogólnych. Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli te testy, są zapraszani na kolejną rozmowę z kierownikiem danego działu.

W bazie danych firmy gromadzone są informacje na temat wszystkich kandydatów, którzy zgłosili się do Ekol Logistics.

Dołącz do rodziny Ekol

Aplikacje przesyłane są za pomocą strony aplikacyjnej.

Ekol'de Kariyer

Proces Oceny

Zespół rekrutacyjny oferuje pracę kandydatom, którzy pozytywnie przeszli testy i rozmowę kwalifikacyjną.

Zarządzanie wydajnością i karierą

Ekol Logistics umożliwia ciągłe doskonalenie wydajności organizacji i pracowników. Pracownicy Ekol mogą zmieniać karierę zawodową dzięki programowi „Rozwój talentów” i „Budowanie przywództwa”, oraz mogą pracować w każdym kraju, gdzie operuje Ekol. Informacje o takich stanowiskach są udzielane wewnątrz organizacji.

Zarządzanie Karierą

Ścieżki kariery określane są biorąc pod uwagę wyniki systemu oceny wydajności oraz potrzeby szkoleniowe, jak również wyniki szkoleń i w jaki sposób odpowiadają one danemu stanowisku. Pracownicy, którzy osiągnęli dobre wyniki w tych kategoriach rozpoczynają drogę, na końcu której zostaną liderami  Ekol w ramach programu rozwoju talentów.

Szkolenia i Rozwój

Ekol Logistics wierzy, że proces szkolenia i rozwoju, który wspiera ciągłe nauczanie, doświadczenie i postępy pracowników, jest niezbędny do rozwoju i doskonalenia się organizacji. Wytyczana jest niezbędna mapa poprzez połączenie  biznesowych obszarów organizacji i priorytetów z wymaganiami pracowników w zakresie szkolenia.

Wszyscy pracownicy mogą skorzystać z wielu możliwości zmiany kariery z myślą o własnym rozwoju.