In

Tytuł licencjata uzyskała na Uniwersytecie Boğaziçi na wydziale zarządzania w 1980 r. Karierę zawodową rozpoczęła w 1976 r. W 1985 roku rozpoczęła pracę w firmie międzynarodowej i odegrała ważną role w jej założeniu. Pracowała na różnych kierowniczych stanowiskach w tej samej firmie, a stanowisko Członka Rady Doradczej w Ekol objęła w 2014 roku.