In

Levent Hatay uzyskał tytuł inżyniera elektronika na Uniwersytecie Southern Methodist w 1984 roku. Tytuł magistra z inżynierii zarządzania uzyskał w 1986 r., a doktora z dziedziny badań operacyjnych w inżynierii w 1989 roku. Od 2011 r. jest konsultantem z zakresu rozwoju, strategii, marketingu, zmian zarządzania, doskonałości operacyjnej i logistyki dla największych firm w Turcji. Jest też członkiem ich zarządów. Jest Członkiem Komitetu Sterujacego Ekol Logistics od 2014 roku.