In

Nada Najem Aldeen Abdulla Hamoudi uzyskała tytuł licencjata na wydziale inżynierii i zarządzania w londyńskim King’s College w 1991 r. Jako Wiceprezes i szef Sekcji Prywatnych Funduszy Kapitałowych w Abu Dhabi Investment Company, Hamoudi stała na czele zespołu, który stworzył i rozbudował program globalnych prywatnych funduszy kapitałowych w ADIC, gdzie odpowiadała za budowanie portfolio, rozwój strategii, dywersyfikacje i zarządzanie relacjami. Została członkiem zarządu Ekol Logistics w grudniu 2016 roku.