In

Nedret Koray uzyskał tytuł licencjata na wydziale ekonomii i administracji na Uniwersytecie w Stambule w 1975 roku, a tytuł MBA na studiach podyplomowych na tej samej uczelni w 1976 r. Był Dyrektorem Generalnym firmy transportowej, gdzie pełnił też rolę partnera. Po rozpoczęciu pracy w Ekol Logistics w 2002 roku, został mianowany Członkiem Komitetu Sterującego w 2014 roku.