In

Tytuł licencjata uzyskał na Politechnice Middle East na wydziale administracji w 1998 r. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 r. Później pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach wiodących, a w 2009 roku dołączył do Ekol Logistics. w 2014 roku awansował na stanowisko Dyrektora Finansowego.