Usługi

Logistyka odgrywa szczególnie ważną rolę w produktywności i wzroście, w dobie “Przemysłu 4.0”, który charakteryzuje się technologią cyfrową. Logistyka będzie coraz bardzie polegać na nowych technologiach łączących technologie informacyjne z branżą. W rezultacie, postępy w logistyce będą najbardziej widoczne w pojazdach, operacjach transportowych i automatyce magazynów. W nowej generacji, pojazdy będą komunikować się między sobą, z urzędami celnymi, fabrykami i drogami.

Logistyka przygotowuje się na rewolucję Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 oferuje duże możliwości innowacji oraz zrównoważony rozwój naszej branży.

Transformacja produkcji wprowadzi interakcje między wszystkimi etapami łańcucha dostaw, umożliwiając przy tym, zarządzanie oparte na komunikacji z dostawcami, magazynami, półkami sklepowymi i pojazdami na drogach, jak również procesami produkcji w fabrykach.  Maszyny będą dostarczać informacji o poziomach zapasów magazynowych, zakłóceniach w łańcuchu dostaw, uszkodzonych produktach czy zmianach zamówień i zapotrzebowania. W ten sposób procesy zmienią się tak, aby zapewnić efektywne wykorzystanie wydajności.

Logistyka 4.0 w Ekol

W świetle zmian w Przemyśle 4.0, Ekol zmienia dane w znaczące informacje, umożliwiając śledzenie obiektów, prowadząc badania nad nowymi technologiami oraz prowadząc projekty pilotażowe.

Operacje B&R w Ekol, są skupione na “Logistyce 4.0” i opierają się na cyfryzacji, wizualizacji, integracji procesów przez Internet i aplikacjach mobilnych, tworzeniu sieci między obiektami oraz obliczeniom w chmurze i technikom komunikacji, symulacji  oraz na systemach zrobotyzowanych.

Inteligentna sieć komunikacji

Firma planuje przejść od śledzenia pojazdów za pomocą satelity do systemów inteligentnych, w których pojazdy komunikują się między sobą oraz wykorzystują informacje drogowe, informacje o pojeździe i ładunku, gdzie pojazdy automatycznie uaktualniają trasy i lokalizacje. W tym celu Ekol wdraża urządzenia, procesy oraz systemy, wykorzystując zasoby wewnętrzne oraz współpracę ze środowiskiem naukowym, międzynarodowym i prowadząc wszelkie prace nad stworzeniem sieci komunikacyjnej nie tylko dla pojazdów, ale też dla kontenerów i naczep.

Nowoczesne technologie dla zautomatyzowanych magazynów

Ekol stosuje “Logistykę 4.0” do poprawy technologii magazynowych opartych o automatyczne systemy. W operacjach są wykorzystywane systemy rozpoznawania twarzy i dźwięku, systemy wykorzystujące światło w celu polepszenia interakcji ludzi z maszynami. Ekol prowadzi prace i wdraża pilotażowe projekty, przeznaczone do technologii magazynowych w zgodzie z Przemysłem 4.0, wprowadzając automatyczne narzędzia magazynowe, inteligentne półki, miejsca składowania oraz samosterujące komponenty automatyki.

Logistics 4.0

Nowy system zarządzania transportem zgodny z Logistyką 4.0

Ekol stworzył nowy zespół projektowy i rozpoczął prace nad stworzeniem nowego systemu zarządzania transportem TMS, który będzie unikalnym zjawiskiem w świecie cyfrowym i pozwoli systemu na podejmowanie operacyjnych decyzji, w oparciu o indywidualną konfigurację i interakcje wszystkich interesariuszy. Przyszłe projekty firmy obejmują stworzenie nowego systemu przechowywania danych, które mają pozwolić na analizę „big data” w bliskiej przyszłości.