Branże

Ekol jest świadomy, że każdy sektor potrzebuje usług logistycznych. Dlatego właśnie Ekol dostarcza zintegrowane usługi logistyczne dla różnych sektorów, zwłaszcza sektorów automotive, FMCG, handlu detalicznego, tekstyliów, przemysłu oraz elektroniki.

Indywidualne rozwiązania sektorowe

Ekol jest świadomy, że każdy sektor potrzebuje usług logistycznych. Dlatego właśnie Ekol dostarcza zintegrowane usługi logistyczne dla różnych sektorów, zwłaszcza sektorów automotive, FMCG, handlu detalicznego, tekstyliów, przemysłu oraz elektroniki.

Indywidualne rozwiązania sektorowe

Automotive

Ekol oferuje lokalne i międzynarodowe rozwiązania transportowe i magazynowe, oferując logistykę pojazdów gotowych, zaczynając od zamówienia, a kończąc dostawą. Tworzy indywidualne rozwiązania dla producentów samochodów i branż wspierających, według ich wymagań logistycznych. Dostosowuje również systemy magazynowania i dystrybucji, aby uzyskać wydajną sieć dystrybucji przygotowaną min. na obsługę posprzedażową.

Przemysł

Aby pomóc klientom zwiększyć ich produktywność w zrównoważony sposób, Ekol oferuje usługi dla klientów publicznych i prywatnych sektorów przemysłowych. Ekol kompleksowo obsługuje łańcuchy dostaw w tej branży, monitorując produkty, dokumenty oraz informacje.

Handel detaliczny / Tekstylia

Ekol projektuje i tworzy zindywidualizowane rozwiązania logistyczne, zaczynając od zakupu surowców, a kończąc dostawą produktów gotowych na półki sklepowe w branży tekstylnej. Firma oferuje zintegrowane usługi logistyczne, szybko rozwijając sieć dystrybucji dla wiodących marek w sektorze, sieci hipermarketów oraz sklepów z technologiami.

FMCG

Ekol oferuje rozwiązania logistyczne dla branży FMCG zapewniając, aby właściwy produkt trafi na właściwą półkę i w odpowiednim czasie, co jest możliwe dzięki szczegółowemu planowaniu i szybkim działaniom. Ekol  używa w pełni automatyczne systemy pobierania i odkładania, które zapewniają efektywny przepływ palet i redukują pracę ludzi nawet o 80% w operacjach magazynowych.

Farmaceutyki

Ekol tworzy wydajne i kreatywne rozwiązania dla producentów farmaceutycznych, importerów, firm medycznych, dystrybutorów leków oraz szpitali i firm zaopatrujących weterynarzy. Oferuje zindywidualizowane i zintegrowane modele transportu międzynarodowego, magazynów również celnych, odpraw celnych, usług VAS oraz dystrybucji krajowej. Ekol transportuje i magazynuje produkty zgodnie z procedurami GMP oraz GDP podczas całego procesu.

Elektronika

Ekol tworzy zindywidualizowane oraz zintegrowane usługi logistyczne dla produktów elektronicznych, akcesoriów, sprzętu telekomunikacyjnego, biurowego. Firma oferuje usługi magazynów celnych, odprawy celne, magazynowanie części zamiennych i produktów gotowych, dystrybucję, logistykę zwrotów, przygotowanie zestawów promocyjnych, pakowanie oraz zarządzania zapasami.

E-Commerce

Ekol oferuje klientom z branży e-commerce zintegrowane usługi logistyczne.  Tworzy rozwiązania i skoncentrowane modele dla swoich klientów, aby zwiększyć ich konkurencyjność i poprawić jakość ich działań.  Oferuje elastyczne usługi logistyczne, dzięki swej rozbudowanej infrastrukturze technologicznej, sieci usług, alternatywnym procesom magazynowym oraz możliwości śledzenia na bieżąco produktów i dostaw.