Logistyka Pojazdów Gotowych

Logistyka Pojazdów Gotowych: Od Zamówienia Do Dostawy

Logistyka Pojazdów Gotowych: Od Zamówienia Do Dostawy

Ekol oferuje usługi logistyki pojazdów gotowych od zamówienia do dostawy. Rozbudowane systemy raportowania, monitorowania i przejrzystości podkreślają trzy kluczowe elementy operacji logistycznych: szybkość, jakość oraz cenę.

Rozwiązania Ekol w zakresie transportu krajowego, międzynarodowego oraz magazynowania opierają się na doskonałości operacyjnej: elastyczności, dobrej infrastrukturze IT, rozbudowanej międzynarodowej sieci dystrybucyjnej oraz koncentracji  na tej branży.

Wiedząc, iż elastyczność ma kluczowe znaczenie w logistyce gotowych pojazdów, Ekol zarządza wahaniami na rynku i stara się chronić klienta przed ich negatywnym wpływem.

Ekol jest pierwszą firmą w branży, która posiada własne centrum B&R. Oferuje innowacyjne usługi oraz integrację IT, aby zagwarantować szybką, punktualną i nieuszkodzoną dostawę w kraju i za granicą. Firma wykorzystuje technologię na
najwyższym poziomie, co jest najważniejsze w branży logistycznej.

Jako pionier na rynku, Ekol oferuje  nowe rozwiązania w zakresie logistyki pojazdów gotowych, wykorzystując transport tradycyjny oraz kontenerowy.  Ładunki nie są uszkadzane w czasie transportu, dlatego też mogą być dostarczone do każdego zakątka świata, wcześniej ustalonymi trasami.

Rozbudowana krajowa i międzynarodowa sieć dystrybucyjna, pozwala klientom Ekol być zawsze o krok przed konkurencją, w transporcie importowanych pojazdów.

Oferując kompleksowe usługi według skutecznych praktyk biznesowych, Ekol oferuje klientom doskonałość operacyjną.