Elektronika

tv

Elektronika Konsumencka

Support Accessories

Akcesoria

Telecommunication

Telekomunikacja

Office Equipment

Sprzęt Biurowy

Consumables

Materiały Eksploatacyjne

Zintegrowane Usługi Logistyczne Dla Branży Elektronicznej

Ekol tworzy zindywidualizowane i zintegrowane usługi logistyczne dla produktów elektronicznych, akcesoriów, sprzętu telekomunikacyjnego, biurowego i materiałów eksploatacyjnych. Firma oferuje usługi magazynów celnych, odpraw celnych, magazynowania części zamiennych i produktów gotowych, dystrybucję, logistykę zwrotów, przygotowanie zestawów promocyjnych, pakowanie oraz zarządzania zapasami.

Ekol współpracuje z wiodącymi firmami na rynku elektroniki i stale rozwija i poprawia jakość swoich  usługi wraz ze zmianami w technologii oraz wymaganiami  obecnych i potencjalnych klientów.

Dowiedz Się Więcej o Doskonałej Jakości Usług Oferowanych Dla Branży Elektronicznej

Ekol wyróżnia się głównie  standardami bezpieczeństwa, co jest niezbędnym wymogiem branży elektronicznej oraz higienicznymi warunkami stref produkcyjnych i magazynowania. Są to strefy wolne od kurzu, z, pionowymi systemami składowania, okresowymi dostawami częściowymi, w nagłych przypadkach nawet  dostawami motocyklem, logistyką zwrotów, potwierdzeniami dostawy POD, awizami dostawy IOD, szybkości, uproszczonymi procesami i infrastrukturą informatyczną.

Electronics Goods Logistics

Usługi VAS Dla Branży Elektronicznej

Ekol tworzy usługi VAS według wymagań klientów z branży elektronicznej, np. dodawanie instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych, śledzenie numerów seryjnych, IMEI, śledzenie produktów GSM, ustawienia systemów, wdrożenie prostej procedury konfiguracji, naklejanie etykiet i kodów kreskowych, hologramów, banderoli i RMA.

W operacjach RMA, produkty są wymieniane na nowe, bez opłat w ramach gwarancji. A uszkodzone produkty są poddawane badaniu, aby ustalić przyczynę usterki, w przypadku braku możliwości naprawy, produkty uszkodzone są wymieniane na nowe.

Elektronik