Dystrybucja

Ekol realizuje transport FTL i LTL dla surowców, materiałów oraz produktów farmaceutycznych przy stałym monitoringu w certyfikowanych pojazdach o kontrolowanej temperaturze.

Ekol jest świadomy, jak ważne dla jakości produktów z branży farmaceutycznej jest śledzenia lokalizacji pojazdów oraz temperatury. Dlatego, wszystkie pojazdy są monitorowane przez  24 godziny.

Międzynarodowy Transport Dostosowany Do Potrzeb Przemysłu Farmaceutycznego

Dzięki specjalistycznej flocie dostosowanej do potrzeb przemysłu farmaceutycznego, Ekol oferuje usługi transportu w temperaturze kontrolowanej, transportu intermodalnego (droga + kolej + morze), transportu FTL i LTL oraz jakość zgodną ze wskaźnikami KPI, integrację z systemem ERP oraz elektroniczną wymianę danych.

Dystrybucja Krajowa

Ekol oferuje profesjonalne usługi dystrybucji krajowej we wszystkich państwach, w których działa.

Ekol tworzy zindywidualizowane rozwiązania transportowe dla towarów neutralnych i wymagających kontrolowanej temperatury w certyfikowanych pojazdach, zgodnie z zasadami GDP. W ramach usług świadczonych dla branży farmaceutycznej, Ekol przewozi surowce oraz produkty gotowe do magazynów, w specjalnie do tego przeznaczonych pojazdach.

Ekol realizuje dostawy do magazynów farmaceutycznych i szpitali, wykorzystując do tego własną sieć dystrybucji. W Stambule dostawy są realizowane tego samego dnia, a w innych regionach w ciągu 48 godzin.

W czasie dystrybucji klienci mają dostęp do natychmiastowych informacji, takich jak podpis odbiorcy i elektroniczne potwierdzenie dostawy.