Magazynowanie

Ekol oferuje usługi min. magazynowania na potrzeby branży farmaceutycznej i medycznej w Turcji, na Węgrzech i Ukrainie zgodnie z procedurami GMP/GDP oraz przepisami ministerstwa zdrowia w każdym kraju, w którym operuje.

Ekol oferuje usługi dla wielu grup produktów, takich jak: leki na receptę i bez, kosmetyki, produkty kliniczne, leki zatwierdzone przez ministerstwo zdrowia, leki na cukrzycę, leki wymagające kontroli temperatury oraz produkty weterynaryjne.

Magazynowanie

Usługi w Zakresie Zarządzania Magazynem

Ekol oferuje wspólne wykorzystanie  zasobów ludzkich firmy, usług IT, ochrony, zindywidualizowanych systemów, systemów temperatury kontroli oraz elastyczności i oszczędności przy zmianach wolumenów operacyjnych.

Usługi zarządzania magazynem oferowane przez Ekol obejmują magazynowanie w kontrolowanej temperaturze i wilgoci, magazynowanie dedykowane i w temperaturze określonej dla specjalnych produktów, zarządzanie zamówieniami i przesyłkami, powiadomienia ministerstwa zdrowia o sprzedaży w formacie .xml, magazynowanie w temperaturze kontrolowanej i zarządzanie logistyką, zarządzanie zwrotami, magazynowanie i logistyka produktami do testów klinicznych, zarządzanie magazynami dla branży medycznej, systemy przygotowania zamówień, zautomatyzowane strefy do magazynowania i przygotowania zamówień, KPI online oraz śledzenie statusów zamówień.

Usługi Magazynów Celnych

Ekol wybudował w Turcji magazyn celny dla branży farmaceutycznej z kontrolą temperatury i wilgoci. Magazyn oferuje dwa różne zakresy temperatur: standard w temperaturze 15°C i 25°C oraz chłodnia w zakresie 2°C do 8°C. Jest on odpowiedni do składowania surowców farmaceutycznych i ma wyznaczony obszar do składowania produktów do kontroli.

Pakowanie Wtórne

Ekol spełnia wymagania klientów oferując wszelkich rodzajów pakowania w strefach pakowania wtórnego w swoich lokalizacjach. W obiektach tych oferujemy następujące usługi:

  • Drukowanie i naklejanie matrycy danych
  • Agregacja do drugiego etapu matrycy danych
  • Nadruki na opakowaniach
  • Wymiana pudełek
  • Dodawanie ulotek
  • Umieszczanie naklejek
  • Zmiana w próbki
  • Przygotowanie produktów do eksportu

Logistyka Produktów Promocyjnych

Magazynowanie i dystrybucja produktów promocyjnych jest jedną z podstawowych potrzeb firm farmaceutycznych. Ekol świadczy te usługi dla największych firm farmaceutycznych upraszczając proces, dzięki systemom specjalnie stworzonym do zarządzania logistyką produktów promocyjnych.

Internetowy system przekazuje status zamówienia i zapas magazynowy, co bardzo upraszcza logistykę produktów promocyjnych. W procesie, po tym jak produkt trafia od dostawcy do magazynu, robione jest zdjęcie i uzyskiwane jest zatwierdzenie menadżera.  Następnie kompletowane są zamówienia dla zespołów dystrybucji lub dla firmy.

Materiały promocyjne w dystrybucji mogą być śledzone aż do momentu trafienia do miejsca przeznaczenia, a informacja o dostawie wyświetli się w sieci dystrybucyjnej Ekol.