Dział Badań i Rozwoju

Ekol Ar-Ge Merkezi

Zespół B&R Ekol przygotowuje infrastrukturę firmy dla Przemysłu 4.0 podejmując starania, aby ciągle uaktualniać procesy i aplikacje. Ekol nigdy nie przestał inwestować w B&R i w innowacje, a Logistyka 4.0 jest centralnym punktem tych działań.

Przemysł 4.0 to wizja technologii produkcyjnych i transformacji, które spowodują duże zmiany w centrach produkcyjnych i procesach. Transformacja produkcji umożliwi interakcje między wszystkimi etapami łańcucha dostaw. Umożliwiając jednocześnie zarządzanie oparte na komunikacji z dostawcami, magazynami, półkami sklepowymi i pojazdami znajdującymi się na drogach, jak również procesami produkcji w nowoczesnych fabrykach. Inteligentne urządzenia  będą dostarczały informacji o poziomie zapasów, o zakłóceniach w łańcuchu dostaw,  uszkodzonych produktach  oraz zmianach zamówień i dostaw.  W rezultacie, procesy te ulegną zmianie, zapewniając wydajność i produktywność.

Jeden z najwyższych współczynników wydatków B&R w europejskiej logistyce

Ekol przygotowuje się na rewolucję przemysłową 4.0 myśląc w kategoriach „Ekol 4.0”

Przemysł 4.0 obejmuje poprawy w każdym obszarze logistyki. Te zmiany, obejmują wydajne kosztowo inteligentne magazyny o elastycznym ułożeniu, z systemami komputerowymi, umożliwiającymi śledzenie w czasie rzeczywistym oraz szybkie interwencje. Ich infrastruktura będzie dostosowana do nowych technologii, umożliwiających wydajne zarządzanie łańcuchami dostaw. Oferowane również będą struktury eliminujące słabe punkty bezpieczeństwa z możliwością monitorowania i kontroli czynników środowiskowych i podejmowania decyzji, w oparciu o dane i w każdej sieci usług.

W związku z tym, Ekol przeniesie swoje umiejętności i zasoby na Logistykę 4.0

B&R Ekol i Logistyka 4.0

W świetle zmian w Przemyśle 4.0, Ekol zmienia dane w znaczące informacje, umożliwiając śledzenie obiektów, prowadząc badania nad inteligentnymi technologiami oraz realizując projekty pilotażowe.

Zgodnie ze strategią wdrażania założeń Przemysłu 4.0, B&R Ekol skupiło się na  Logistyce 4.0 poprzez cyfryzację, wizualizację, integrację procesów przez Internet i aplikacje mobilne, tworzenie sieci między obiektami, obliczenia w chmurze, technologie komunikacyjne, symulacje i systemy zrobotyzowane.

Pierwsze centrum B&R w branży

Misją centrum B&R Ekol jest stworzenie projektów, które są systemowe, kreatywne, oryginalne, naukowe, eksperymentalne. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze technologicznej i doświadczonym pracownikom, pierwsze centrum B&R w branży logistycznej, zostało uruchomione w czerwcu 2012 roku po aprobacie ministerstwa nauki, przemysłu i technologii w Turcji.

Ekol na czele europejskich inwestycji w B&R w stosunku do obrotów

Ekol znajduje się na czele europejskich inwestorów w B&R, pod względem obrotów firmy. Ekol stara się coraz bardziej zwiększyć swoją siłę i konkurencyjność na całym świecie, każdego dnia zwiększając swoją jakość, poprzez realizację  projektów B&R.

Misja B&R

Misją zespołu B&R Ekol jest tworzenie innowacyjnych usług przy współpracy ze wszystkimi interesariuszami i integrowanie technologii we wszystkie łańcuchy, dając firmie pozycję lidera w transformacji branży.

Infrastruktura B&R

Praca zespołu obejmuje obszary, takie jak: zmiana tras pojazdów, projekt sieci dostaw, ustalanie cen, ergonomia, analiza procesów, zarządzanie jakością, planowanie wypełnienia, projektowanie obiektów i planowanie inwestycji. Zespół B&R Ekol korzysta z metodologii interdyscyplinarnej, wykorzystując możliwości wielu obszarów, takich jak: rozwój procesów, optymalizacja, symulacja, programy komputerowe, systemy zarządzania jakością oraz zarządzanie projektami.

Rozwiązania B&R specjalnie dla branży logistycznej

Ekol prowadzi działanie B&R przy współpracy z uczelniami oraz instytucjami. Zakres współpracy to min.  optymalizacja floty, planowanie tras, poprawa przebiegu ładunku, sieci z wykorzystaniem modeli 3D, tworzenie modeli biznesowych   w celu zarządzania magazynem, dostawy, projekty automatyki, przygotowanie zamówień w elastyczny sposób,  pakowanie, program do zarządzania zamówieniami, zarządzanie zapotrzebowaniem i transport alternatywny.