Projekty

Głównym celem centrum B&R Ekol jest poprawa usług transportowych, zarządzania magazynem i odpraw celnych.  Praca zespołu Ekol obejmuje obszary, takie jak: zmiana tras przejazdów, projekt sieci dystrybucji, ustalanie cen, ergonomia, analiza procesów, zarządzanie jakością, planowanie wypełnienia, projekt obiektów oraz planowanie inwestycji.

Kompetencje

Zespół B&R Ekol wykorzystuje interdyscyplinarne podejście, które obejmuje różne kompetencje, takie jak: rozwój procesów, optymalizacja, symulacja, tworzenie oprogramowania, systemy zarządzania jakością czy zarządzanie projektami. W ramach tego interdyscyplinarnego podejścia, kompetencje są wykorzystywane w sposób  wzajemny.

Rozwój procesów

Optymalizacja

Symulacja

Tworzenie oprogramowania

Systemy automatyczne i mechaniczne

Zarządzanie projektami

Zarządzanie i projektowanie magazynów

Projekty

Optymalizacja złożonego i automatycznego systemu składowania, wykorzystując inteligentne algorytmy.

Typ projektu: TEYDEB – 1501
Rok: 2016

W celu zapewnienia optymalizacji strefy inwentury, stworzenia algorytmu do odkładania produktów z matematycznym modelem, służącym do zminimalizowania konieczności przemieszczania produktów i zwiększenia wydajności odbiorów oraz w celu zminimalizowania zużycia energii z modularną strukturą regałów.

Stworzenie dynamicznego i elastycznego systemu, służącego do śledzenia ciągników i naczep.

Numer projektu: 316 1 097
Rok: 2016

Stworzenie sprzętu i systemu, który pozwoli na natychmiastowy dostęp do statusu pojazdu, tj. lokalizacji, prędkości, szczegółów ładunku, bezpieczeństwa, wypełnienia, według wymagań branży i możliwości zmiany w produkt komercyjny.

Stworzenie symulacji, która pozwoli na  zarządzanie ryzykiem oraz pojazdami na bieżąco, w złożonym modelu transportowym łańcucha dostaw, między Turcją, a Niemcami.

Typ projektu: TEYDEB 2+2
Rok: 2015

Stworzenie systemu wsparcia, służącego do podejmowania decyzji na bazie symulacji do zarządzania przeszkodami i minimalizacji ryzyka przy złożonych modelach systemu, między Turcją, a Niemcami, biorąc pod uwagę, wsparcie i zachęty wymagane do stworzenia infrastruktury transportowej dla różnorodnych branż oraz przeniesienie infrastruktury z legislacji branży logistycznej oraz z transportu drogowego na transport morski i kolejowy.

Stworzenie systemu zarządzania, interaktywnie dostępnego z danymi, dokumentami i archiwami oraz stworzenie integracji zautomatyzowanego systemu magazynu.

Typ projektu: TEYDEB – 1501
Rok: 2014

Kompletne formaty dokumentów, plany magazynów, standardy wypełnienia, plany utylizacji, automatyczne systemy ostrzegania przed zmianami lokalizacji i adresowania dokumentów na początkowym etapie ich tworzenia, zapewnienie dostępu do wszystkich plików, poprzez bazę danych i stworzenie zaawansowanego systemu do śledzenia dokumentów i plików. Wykorzystanie automatycznych archiwów kompaktowych do operacji przechowywania, odzyskiwania, i ich integracja z systemami zautomatyzowanych magazynów.

Unowocześnienie przepływu materiałów w magazynie, dzięki nowej technologii i aplikacji dla operacji magazynowych, przeznaczonej dla branż handlu detalicznego.

Typ projektu: TEYDEB – 1501
Rok: 2014

W czasie ostrej rywalizacji między sieciami handlowymi, o jak najszybsze dostarczenie produktów na półki, stworzenie infrastruktury operacyjnej Ekol przez optymalizację tego złożonego i skomplikowanego procesu. Celem  było pomóc obecnym i potencjalnym klientom pokonać konkurencję i zarządzać okresami zwiększonej i zwolnionej działalności, co może powodować niepewność, ale też przynosić znaczące wyniki sprzedażowe w przyszłości.

Optymalizacja obecnego systemu zarządzania magazynem i zwiększenie wydajności na bazie podejścia naukowego.

Typ projektu: TEYDEB – 1505
Rok: 2014

Stworzenie narzędzia do planowania, wykorzystując przy tym metody naukowe, aby móc określić czy projekt jest konieczny czy nie oraz zwiększyć wydajność i prędkość systemu. Celem jest pokonanie  problemu niewydajnych operacji obecnego systemu, problemy z obsługą rosnącej ilości klientów i wzrostu ich oczekiwań, spadek z obecnej wydajności i niezadowolenie klienta.

Stworzenie systemu wsparcia decyzyjnego dla strategicznego zarządzania flotą.

Typ projektu: SAN – TEZ
Rok: 2014

W odniesieniu do składu floty dla różnych modeli transportowych oferowanych przez firmę, stworzyć komputerowe narzędzie wspierające podejmowanie decyzji, które oferuje decydentom rozwiązania oparte o różne scenariusze w czasie braku pewności, przez jednoczesne uwzględnienie przypisanej floty, zakupu towarów na własne potrzeby, decyzje sprzedażowe, outsourcing oraz przez zmiany spowodowane pozycjonowaniem zasobów w sieci logistycznej.

Stworzenie w pełni automatycznego i elastycznego procesu przygotowania, parowania oraz pakowania produktów.

Typ projektu: TEYDEB – 1501
Rok: 2013

Stworzenie systemu do przygotowania produktów, który sortuje, paruje, pakuje i kieruje produkty różnych rozmiarów do miejsc docelowych, według regionu bez żadnych zmian i przez całkowitą eliminację czynników ludzkich.

Stworzenie algorytmu przeznaczonego do sortowania i do  kierowania produktami razem z elementami mechatroniki, w której systemy mechaniczne, komponenty elektroniczne i automatyczne kontrolery współpracują ze sobą.

Stworzenie systemu mechatronicznego  do przygotowania zamówień, który będzie współdziałał z technologią kierowaną przez światło i zapewniała wysoki współczynnik sortowania.

Typ projektu: TEYDEB – 1501
Rok: 2013

Stworzenie i implementacja automatycznego systemu, służącego do przygotowania tekstyliów na zamówienie sklepów detalicznych. Stworzenie automatycznego projektu i oprogramowania do przygotowywania zamówień, za pomocą  dostarczania kartonów do stacji sortowania na taśmociągi i dystrybucję towarów w kartonach, wykorzystując system put-to-light do zlokalizowania stacji.

System tworzenia tras i optymalizacji ładunków w transporcie

Typ projektu: TEYDEB – 1501
Rok: 2012

Stworzenie systemu, służącego do tworzenia tras, który będzie zapewniał planowanie w oparciu o optymalne wartości, minimalizując przy tym, margines błędu spowodowanego czynnikiem ludzkim, podczas planowania tras tradycyjnymi metodami.

System optymalizacji ładunku i sieci, na bazie modelu ładowania 3D.

System optymalizujący, przeznaczony do analizy zasobów floty i jego integracji z systemem Quadro i systemem śledzenia.

Stworzenie systemu zarządzania magazynem i automatyki przesyłek

Typ projektu: TEYDEB – 1501
Rok: 2008

Stworzenie infrastruktury, koniecznej do przetwarzania informacji w użyteczne dane, dostarczanie ich stronom zainteresowanym i raportowanie w bieżących projektach. Co pozwoli na składowanie więcej produktów na mniejszym obszarze, przygotowanie więcej zamówień i dostarczenie usługi w krótszym czasie, co znacznie poprawi kompetencje operacyjne, zaspokoi przyszłe potrzeby oraz zwiększy przy tym, wydajność systemu zarządzania magazynem i systemu wysyłek.

Stworzenie automatycznego systemu organizacji, magazynowania i dystrybucji

Typ projektu: TEYDEB – 1501
Rok: 2008

Projekt mechanicznego taśmociągu z zastosowaniem oprogramowania PLC i integracji taśmociągu magazynowego. Po to, aby zwiększyć wydajność, poprawić kompetencje operacyjne dla zaspokojenia przyszłych potrzeb, składować więcej produktów na mniejszej powierzchni oraz przygotowywać więcej zamówień w znacznie krótszym czasie.

Wykres statusu projektu

Chart by Visualizer