Wynalazki

Od 2012 roku, Centrum B&R Ekol, wprowadza w życie nowe projekty, udoskonalenia, wynalazki.

Innowacje w branży

Centrum B&R Ekol spełnia wymogi patentowe, które wymagają, aby „technika wyprzedzała stan obecny”, „była poza przeciętnym wyobrażeniem i wdrożeniem specjalistów z branży” oraz „może być zastosowana w branży”.  Centrum przyczynia się do konkurencyjności branży logistycznej, co jest widoczne w dużej ilości wniosków o przyznanie patentów.

Taśmociąg Dla Lekarstw / Patent

Data wniosku: 28 listopad 2016 r.
Nr wniosku: 2016/17374
Cel wynalazku: Zaprojektowanie taśmociągu grupującego matryce danych i etykietującego pogrupowane leki.

Wózek do odbioru i dystrybucji / model użytkowy

Data wniosku: 3 listopad 2016r.
Nr wniosku: 2016/15728
Cel wynalazku: Projekt modularnego wózka, który umożliwia
odbiór i/lub dystrybucję towarów, zwłaszcza w magazynach.

System do transportu pojazdów, wielopoziomowy, o regulowanej wysokości i ruchomej platformie / patent

Data wniosku: 6 października 2016 r.
Nr wniosku: 2016/14002
Cel wynalazku: System z platformami, przeznaczony do przenoszenia pojazdów do kontenerów.

System do transportu pojazdów z rampą, wielopoziomowy / patent

Data wniosku: 6 października 2016r .
Nr wniosku: 2016/14008
Cel wynalazku: System do transportu pojazdów z rampą, wielopoziomowy, o regulowanej wysokości, przeznaczony do przenoszenia pojazdów w kontenerach.

Metoda wieszania produktów / patent

Data wniosku: 1 kwietnia 2016 r.
Nr wniosku: 2016/04217
Cel wynalazku: Metoda wieszania produktów w oparciu o bazę danych, która przyspiesza dystrybucję produktów z wieszaków na półki za pomocą wykorzystania wózków w magazynie.

Wielopoziomowy system transportowy / patent

Application Date: August 19, 2015
Application No.: 2015/10272
Application Status: Currently under review
Purpose of Invention: An easy-to-use and cost-effective multi-deck transportation system design to transport vehicles inside the container.

Półka na palety / patent

Data wniosku: 20 października 2014 r.
Nr wniosku: 2014/12293
Status wniosku: Rozpatrywany
Cel wynalazku: Projekt trwałej półki współpracujący z magazynami bezobsługowymi, pozwalający na składowanie produktów o różnych specyfikacjach.

System obsługi kombinacji PLC i bazy danych w automatycznych systemach magazynowych / patent

Data wniosku: 10 września 2014 r.
Nr wniosku: 2014/10665
Status wniosku: Rozpatrywany
Cel wynalazku: System pozwalający na poprawę powierzchni magazynowej, dzięki funkcjonalności, szybszej pracy i lepszej wydajności, poprzez redukcję czasu i pracy.

Metoda przyspieszania procesu dystrybucji produktu w magazynie / nierozpatrzony patent

Data wniosku: 28 kwietnia 2014 r.
Nr wniosku: 2014/10102
Status wniosku: Rozpatrywany
Cel wynalazku: Oświetlony system dystrybucji zwiększający dokładność i przyspieszający sortowanie magazynowanych produktów, według przesyłki i/lub klienta.

System bezpiecznych drzwi przesuwnych na wewnętrznych piętrach / model użytkowy

Data wniosku: 10 czerwca 2014 r.
Nr wniosku: 2014/08105
Status wniosku: Model użytkowy
Cel wynalazku: System drzwi przesuwnych, poprawiający bezpieczeństwo pracowników i produktów znajdujących się w wielopoziomowych magazynach i zapobiegający spadaniu palet z regałów przemysłowych, platform, itp.

Uwaga: Od dnia złożenia wniosku, wszelkie prawa do wynalazków są zastrzeżone.
Uaktualniono w: 2019 roku