Magazynowanie

Ekol stara się zidentyfikować problemy, wymagania, oczekiwania logistyczne swoich klientów i następnie tworzy zindywidualizowane rozwiązania. Aby móc zaoferować klientom wydajne kosztowo rozwiązania o wysokiej jakości, Ekol monitoruje rozwój branży magazynowej i wdraża nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki w istniejące już procesy.

Ekol pomaga uzyskać niższe koszty produkcji, dzięki efektywności aplikacji stworzonych do zarządzania magazynem

Depo Yönetimi

Zarządzanie magazynem w oparciu o koszty użytkownika końcowego

Zarządzanie magazynem jest jednym z największych obszarów logistyki. Efektywne jego zarządzanie, terminowe dostawy do punktów sprzedaży, utrzymywanie poziomu zapasów oraz poprawności przygotowania zamówień na wysokim poziomie mają kluczowe znaczenie dla obniżenia kosztów logistycznych i tym samym kosztu produktu.

Ekol redukuje koszty poprzez usprawnianie procesów. Zwiększa ilość zmiennych, którymi zarządza poprzez odpowiednią infrastrukturę IT, a wykwalifikowani pracownicy IT kontrolują i ulepszają systemy automatyki. Ekol nie ogranicza zużycia wszystkich zasobów w zarządzaniu magazynem, Zamiast tego kontroluje systemy, co umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności zapasów magazynowych, zamówień i dystrybucji, co pozwala na obniżenie strat spowodowanych utratą sprzedaży. W tym zakresie Ekol demonstruje profesjonalne podejście gwarantujące zadowolenie użytkownika poprzez obniżenie kosztów.

Depo Yönetimi

Efektywne zarządzanie projektami dzięki szerokiemu doświadczeniu

Zarządzanie projektami jest podstawową działalnością Ekol. Dlatego właśnie Ekol planuje i wdraża każde ekskluzywne rozwiązanie jako unikalny projekt. Zakres, cel, kryteria sukcesu i odpowiedzialności w projekcie są dokładnie zaplanowane do ostatniego szczegółu. Zasoby są zarządzanie poprzez wydajność kosztową i czasową tak, aby osiągać założone cele.

Dział Rozwoju Biznesu Ekol ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami i ciągle monitoruje operacje, aby zapewnić ich usprawnienie. Dział gwarantuje płynne i czasowe wdrożenie procesów poprawiających wydajność i jakość operacji.

Zarządzanie wydajnością pozwala na kontrolowanie procesów a dedykowany zespół nadzoruje projekt dla klienta i identyfikuje potencjalne ryzyka i szanse. Zespół projektowy promuję ciągłe doskonalenie zwiększając wydajność procesów i jakość.

Zarządzania i organizacja operacji

Struktura Ekol obejmuje dwa podstawowe komponenty. Pierwszy to część operacyjna składająca się z planistów, managerów oraz personelu operacyjnego. Druga część odpowiada za wsparcie i składa się z ekspertów pośrednio wspomagających operacje.

Depo Yönetimi