Usługa

Oferowane usługi  obejmują zarządzanie magazynem, centrami dystrybucji, logistyką produkcyjną, cross-docking, usługami VAS oraz zarządzanie zwrotami.

Bonded Warehouse

Skład Celny

Distribution Centers

Centra Dystrybucyjne

Production Logistics

Logistyka Produkcji

Cross-Docking

Cross-Docking

Value Added Services

Value Added Services

Return Logistics

Logistyka Zwrotów

Szeroki zakres usług magazynowych

Szybkie i wydajne rozwiązania magazynowe

Ekol oferuje dwie główne usługi w różnych lokalizacjach. Usługi te obejmują składowanie na czas odprawy celnej oraz przygotowanie i wysyłkę zamówień w obrocie tranzytowym, na życzenie klienta.

Najwyższa wydajność z najniższym wykorzystaniem zasobów w centrach dystrybucji

Klienci z różnych branż są obsługiwani w jednym magazynie, a pracownicy firmy mają bogatą wiedzę  na temat branży danego klienta. W połączeniu z synergią udostępnionych magazynów, elastycznymi kosztami i operacjami, Ekol może zaspokajać różne potrzeby swoich klientów. Centra dystrybucyjne Ekol oferują zarządzanie usługami, zapasami i klientami.

Wydajne rozwiązania logistyki produkcyjnej

Ekol oferuje usługi logistyki produkcyjnej ,obejmujące monitorowanie i składowanie surowców według linii produkcyjnej, monitorowanie i składowanie materiałów użytkowych i opakowań, wybór produktów końcowych z linii produkcyjnych skierowanych do dostawy, do centrum dystrybucji oraz zrządzanie materiałami między różnymi jednostkami w obiekcje.

Depo Yönetimi

Nowoczesne usługi tranzytowe oferują niższe koszty

Konwencjonalne metody logistyczne wymagają szczegółowego planowania przesyłek dla każdego sklepu i każdego dostawcy. Przy nowoczesnych operacjach tranzytowych wszyscy dostawcy składują swoje produkty w jednej centralnej lokalizacji. Towary są przygotowywane do dostawy przy najniższych możliwych kosztach transportu. Dzięki usługom tranzytowym Ekol, produkty są sortowane, w taki sposób aby zapewnić najszybszą dostawę i zminimalizować koszty. Skuteczne operacje sortowania prowadzone prze Ekol, gwarantują najwyższy poziom satysfakcji klienta.

Usługi VAS

Ekol oferuje dodatkowe usługi, takie jak: etykietowanie, umieszczanie kodów kreskowych, dołączanie instrukcji, drukowanie metek, tworzenie asortymentów, wieszanie, zabezpieczanie, przygotowanie zestawów promocyjnych oraz dołączanie kart gwarancyjnych.

Usługi VAS są zarządzane i monitorowane przez specjalny moduł WMS i mogą być raportowane na bieżąco.

Rozbudowane aplikacje zarządzania zwrotami

Zarządzanie zwrotami obejmuje odbiór towarów, przeładunek, sortowanie, kontrolę jakości zwrotów do magazynu Ekol, wpisanie dopuszczonych produktów na stan magazynowy i odpowiednią utylizację produktów o wadliwym charakterze.

depo-yonetimi-banner3