Zarządzanie Projektami

Zarządzanie projektami jest kluczową kompetencją Ekol. Firma planuje projekty do ostatniego szczegółu obejmuje zakres, cele, kryteria, sukcesy i odpowiedzialności. Firma optymalizuje zasoby w taki sposób, aby osiągnąć cel tanio i wydajnie oraz zgodnie z kryteriami. Zarządzanie wydajnością pozwala na kontrolowanie procesów, a dedykowany zespół nadzoruje przebieg projektu i identyfikuje potencjalne ryzyka i szanse. Zespół projektowy promuję ciągłe doskonalenia procesu, zwiększając wydajność swoich procesów i ich jakość.

Project Management

Ekol świadczy usługi najwyższej jakości

Ekol jest świadomy strat, które mogą być skutkiem opóźnionych dostaw. Dlatego firma czuje się odpowiedzialna i stara się zapewnić najwyższy poziom swoich oferowanych usług.

Ekol tworzy innowacyjne i alternatywne rozwiązania

Ekol oferuje klientom innowacyjne rozwiązania, aby zwiększyć efektywność procesów zachodzących w łańcuchu dostaw. Po określeniu obecnego statusu, firma przeprowadza analizę wydajności i kosztów. Ekol jest zaangażowany w cały łańcuch dostaw, w ciągu całego etapu i informuje swoich partnerów o bieżących i potencjalnych problemach. Firma Identyfikuje obszary, w których należy dokonać poprawy, a następnie tworzy innowacyjne i alternatywne rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb.

Ekol analizuje i usprawnia łańcuch dostaw

Zespół doświadczonych inżynierów i analityków analizuje i usprawnia łańcuch dostaw. Tworzą procesy w taki sposób, aby osiągnąć najwyższą wydajność operacyjną i zidentyfikować wskaźniki wydajności i metody pomiarowe w zarządzaniu procesem. Możliwość monitorowanie całego łańcucha dostaw pozwala na wykrycie wszelkich problemów i możliwości. Na tym etapie zarządzania projektem, Ekol tworzy przebieg procesu, planuje wykorzystanie zasobów oraz optymalnych lokalizacji, adaptacji oprogramowania itp.

Unikalne rozwiązania Ekol dla różnych potrzeb każdej z branż

Ekol jest świadomy faktu, że problemy, potrzeby i oczekiwania klientów różnią się zależnie od branży. Dlatego oferuje zróżnicowane rozwiązania i bierze pod uwagę różnice w zależności z jakiego sektora pochodzi klient. Ekol wdraża projekty, które są przykładem dla branży logistycznej, dzięki inwestycjom w technologie i dzięki swojej wiedzy.

Ekol szybko i bezbłędnie wdraża rozwiązania

Ekol jest również ekspertem we wdrażaniu projektów i zapewnia uważną koordynację między działami. W fazie implementacji, właściciel procesu wybiera kluczowych użytkowników do pracy w grupie projektowej.

Zespół ds. rozwoju biznesu i procesów szuka najlepszych rozwiązań, dzięki operacyjnej elastyczności.

W świecie ciągle zmieniających się technologii, żadne rozwiązanie czy modyfikacja nie może być jednorazowa. uwzględniając ten fakt, zespół ds. rozwoju biznesu i procesów stwarza szanse usprawnień analizując procesy operacyjne.

Standardy Ekol poprawiają jakość usług

Chociaż zindywidualizowane rozwiązania w praktyce robią różnicę, obecnie trzeba tworzyć również standardy, aby poprawiać jakość usług. Zespół ds. rozwoju biznesu i zarządzania zajmuje się standaryzacją jako częścią do zarządzania projektami Ekol. Zespół wdraża praktyki we wszystkie projekty, tworząc standardy, propagując wiedzę i doświadczenie.

Proje Yönetimi