Infrastruktura Systemu

Dzięki elastycznemu i innowacyjnemu oprogramowaniu stworzonemu przez Ekol, firma szybko i efektywnie przygotowuje manifesty ładunkowe dla wszystkich środków transportu. Infrastruktura umożliwia elektroniczny przepływ danych w czasie transportu towarów, co umożliwia klientom odpowiednie przygotowanie. Identyfikuje również wymagania prawne uwarunkowane taryfami i natychmiast przekazuje odpowiednie instrukcje klientom. Umożliwia to eliminację problemów zanim się jeszcze pojawią.

Przez cały czas trwania procesu, Ekol błyskawicznie realizuje transakcje, minimalizując nakład pracy oraz czynnik błędu ludzkiego, a wszystko to dzięki elastycznej infrastrukturze oprogramowania. Oprogramowanie umożliwia klientom dostęp do wszystkich etapów procesu on line.

Elastyczne i innowacyjne oprogramowanie stworzone przez Ekol

Zintegrowane Oprogramowanie

Oprogramowanie przekazuje klientom informacje poprzez połączenie EDI. Wszystkie koszty za transport, odprawy celne i magazynowanie za zrealizowane manifesty są przesyłane elektronicznie. Oprogramowanie może być zintegrowane ze wszelkimi typami oprogramowania klientów i bezpośrednio przekazuje wymagane dane do systemów klienta on line.

W rezultacie, przyczynia się to do ograniczania zasobów potrzebnych do tworzenia rejestrów księgowych danej transakcji.