Rozwiązania z zakresu odpraw celnych

Ekol oferuje klientom wygodne rozwiązania z zakresu odpraw celnych, dopasowane do ich wymagań. Usługi celne oferowane przez Ekol obejmują kompleksową obsługę pozwoleń, doradztwo z zakresu handlu międzynarodowego oraz zaawansowane formy raportowania.

Pozwolenia i doradztwo w handlu międzynarodowym

Spółka organizuje wszystkie pozwolenia i dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności zagranicznej.

Dostarcza natychmiastowych i aktualnych informacji na temat zmian przepisów i praktyk, w łatwy do zrozumienia sposób i publikuje stosowne rozporządzenia w Internecie.

Outsourcing

Wprowadzanie doświadczonych pracowników Ekol do działów handlu międzynarodowego przedsiębiorstw ułatwia komunikację i pomaga szybciej finalizować operacje zagraniczne. Doświadczeni pracownicy Ekol nadzorują cały przebieg operacji.

Zaawansowane systemy raportowania w procesie odprawy celnej

Zaawansowane systemy IT Ekol tworzą elastyczne, indywidualne moduły, które spełniają wszelkie wymagania klienta dotyczące procesu odprawy celnej.

Portal internetowy  „Quadronet” gwarantuje ciągłe doskonalenie, jak również przejrzystość operacji celnych. Przedstawia korzyści, takie jak monitorowanie bieżących transakcji i statusów deklaracji, dostęp do wszystkich raportów i indywidualne dopasowanie do potrzeb użytkownika.

Taryfy

Ekol kontroluje specyfikę produktów podlegających przepisom o  charakterze handlu międzynarodowego i według tego tworzy odpowiedni plan taryf celnych.