Trasy

W transporcie intermodalnym, naczepy i kontenery Ekol są transportowane promami Ro-Ro z portu Haydarpaşa do Triestu i Lavrion oraz z portu Alsancak do Triestu. Stamtąd koleją trafiają do Kolonii, Ludwigshafen lub Kilonii w Niemczech, do Ostrawy w Czechach lub do Paryża przez Sète, a do Hiszpanii, Portugalii i krajów Europy Zachodniej transportem drogowym.

Procedury Portowe

Ciągniki przewożą naczepy i kontenery do portów Haydarpaşa i Alsancak, gdzie czekają promy Ro-Ro należące do Ekol i tu następuje wymiana naczep i kontenerów z importowanymi towarami.

Kontenery i naczepy przewiezione na promach Ro-Ro są ładowane na pociągi Ekol sprzętem portowym bez użycia ciągników i czekają na procedurę eksportową.

Procedury w Niemczech Oraz w Czechach

Jeśli kontenery i naczepy mają być wyładowane z pociągów w Niemczech, ciągniki Ekol przewożą je do centrów konsolidacyjnych w Kolonii, Ludwigshafen, Kilonii lub do ostatecznego miejsca docelowego określonego w procedurach eksportowych. Jeśli mają być rozładowane w Ostrawie, trafiają bezpośrednio do miejsca docelowego. Kontenery i naczepy z importowanym towarem trafiają do terminala niemieckiej floty Ekol.

Procedury we Francji

Jeśli kontenery i naczepy mają być wyładowane z pociągów we Francji, ciągniki Ekol przewożą je bezpośrednio do ostatecznego miejsca docelowego. Kontenery i naczepy z importowanym towarem trafiają do terminala Ekol France.

Dedicated Block Train Public Train RO-RO
Intermodal Routes