Modele Transportu

Biorąc pod uwagę kryteria, takie jak: czas tranzytu, wagę i charakterystykę produktu, Ekol oferuje rozwiązania transportowe na lądzie, w łańcuchu chłodniczym, promami Ro-Ro oraz transport intermodalny.  Zindywidualizowane rozwiązania, oferowane przez Ekol są dostępne w elastycznych cenach dzięki rozbudowanej i ekologicznej flocie ciągników o standardach Euro 5 i 6.

Nasze elastyczne i oszczędne planowanie tras oraz inteligentne rozwiązania gwarantują najwyższy standard usług, wydajność oraz jakość.

Taşımacılık Modelleri

Transport Drogowy

Transport drogowy jest modelem „lean”. Towary trafiają do centrów dystrybucyjnych Ekol a następnie do miejsc docelowych.

Ta metoda umożliwia również odbiór i konsolidację produktów w centrach dystrybucyjnych i dostarczanie ich do miejsc docelowych zgodnie z procedurami importowo-eksportowymi.

Promy Ro-Ro – Transport Drogowy

Ten rodzaj transportu łączy dwa środki transportu – morski i lądowy. Dlatego też jest odpowiedni dla towarów o wysokim tonażu, ponieważ wysoki tonaż podlega ograniczeniom na europejskich autostradach. Towary trafiają do europejskich i tureckich portów promami Ro-Ro, skąd transportem drogowym trafiają do miejsca przeznaczenia.

Ten model umożliwia transport produktów drogą lądową do portów w Trieście, Sète, Haydarpaşa, Lavrio i Alsancak oraz ich późniejszą konsolidację i dostawy do miejsc przeznaczenia, promami Ro-Ro zgodnie z procedurami importowo-eksportowymi.

Transport Intermodalny

Transport intermodalny wykorzystuje trzy formy transportu: morski, kolejowy i drogowy. Towary są transportowane promami Ro-Ro  do portów w Trieście lub Sète.  A następnie koleją z Triestu do Ludwigshafen, Ostrawy lub Kolonii, a z Sète do Paryża. Stamtąd ciężarówkami trafiają do miejsc przeznaczenia.

Podobnie jest z towarami transportowanymi koleją do Kolonii, Ostrawy, Ludwigshafen lub Paryża, są one konsolidowane i wysyłane koleją do portów w Trieście i Sète. Stamtąd trafiają do odpowiednich portów promami Ro-Ro.

Transport intermodalny redukuje zużycie paliwa oraz ogranicza emisje tlenków węgla, wodoru i cząsteczek ciężkich. Dzięki zielonej logistyce, każdego miesiąca oszczędzamy  365 000 drzew.