Lotniczy

Ekol oferuje rozwiązania, pasujące do wszystkich  potrzeb transportowych swoich klientów. Firma oferuje rozwiązania  w zakresie transportu lotniczego, morskiego i kolejowego.

Ekol oferuje usługi transportu lotniczego w najlepszych cenach

Posiadając licencję IATA oraz będąc członkiem  HTFN, Ekol oferuje swoim klientom najlepsze usługi w najlepszych cenach w 186 krajach w 700 lokalizacjach. Ekol czerpie siłę z globalnej sieci agentów oraz umowom z najlepszymi liniami lotniczymi.

Doskonałość operacyjna w transporcie lotniczym.

Ekol kładzie szczególny nacisk na szybkość, która jest konieczna i wymagana w transporcie lotniczym. Dzięki rozbudowanej sieci agentów i lokalizacji stacjonarnych, Ekol oferuje różnorodne rozwiązania w dostawie towarów na lotniska na całym świecie. Poza usługami typu „airport-to-airport”, „door-to-airport”, „airport-to-door”, oraz „door-to-door”, Ekol oferujerównież usługi tranzytowe, załadunkowe oraz transporty między dwoma krajami. Do usług transportu lotniczego, firma oferuje również zintegrowane usługi magazynowania, przeładunku, dystrybucji, odpraw celnych, paletyzowania i ubezpieczenia zgodnie z potrzebami klientów.

Rodzaje Towarów

Transport lotniczy Ekol obejmuje usługi bezpośrednie i czarterowe, przeznaczone do szybkiego i bezpiecznego transportu dla wielu rodzajów produktów i dla różnych sektorów, których towary obejmują ładunki ogólne i szybko psujące się, towary niebezpieczne, tekstylę na wieszakach, ładunki ciężkie, dłużycę, żywe zwierzęta, towary przemysłowe oraz towary luzem.

Rodzaje Usług

Ekol pragnie rozbudować usługi sieci konsolidacyjnej na nowych trasach, wykorzystując transport lotniczy.  Ekol oferuje nie tylko usługi standardowe, ale też alternatywy lotnicze zgodnie z wymaganą przez klienta szybkością.

Różnorodne i tanie alternatywy w planach lotu

Ekol oferuje szeroki zakres modeli transportowych, takich jak droga-powietrze i morze-powietrze ze stacjonarnymi centrami konsolidacyjnymi, nie tylko w Europie, ale też w USA i na Dalekim Wschodzie. Ekol nie ogranicza się tylko do jakości, ale też świadczy usługi o najniższych kosztach, tworząc alternatywne plany lotu dla swoich klientów.

Rozbudowana sieć agentów i lokalizacji stacjonarnych

Ekol oferuje usługi transportu bezpośredniego, tranzytowego oraz „cross-border” między wszystkimi lotniskami na świecie. Ekol stara się zaoferować idealne alternatywy cenowe z Dalekim Wschodem i dla importu z  Wielką Brytanią, Niemcami oraz eksportu dla USA. Ekol zwiększył jakość swoich usług dzięki członkowstwu w HTFN oraz wzmocnił swoją obecność w Europie, Ameryce, Azji i Afryce.