WWF – Zielone Biuro

W 2010 roku Ekol dołączył do program Zielone Biuro zorganizowanego przez World Wildlife Fund (WWF), a w 2013 roku firma otrzymała Certyfikat Zielonego Biura, co było całkowitą nowością w branży.

Program, którego celem jest zapewnienie oszczędności i poprawy jakości biur, jest częścią inicjatywy strategicznej zapoczątkowanej przez WWF w celu zmniejszenia wpływu ludzi na zasoby naturalne i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Program ocenia biura uczestników, aby zidentyfikować możliwe obszary oszczędności i pomóc im stworzyć własny system zarządzania środowiskowego.

W ramach tego programu, tworzy się i wdraża oszczędności w zarządzaniu odpadami oraz zużycia energii elektrycznej i papieru. Prowadzone są też kampanie informacyjne wśród pracowników.

Zbiórka Resztek Jedzenia

Chcemy dokarmiać zwierzęta i dlatego jeśli jest to możliwe  oddajemy resztki żywności z naszych kantyn do pobliskich schronisk dla zwierząt.

Sortowanie Resztek Jedzenia

Wspieramy recycling sortując odpady z naszych kantyn, które można odzyskać.

Recyclingu Złomu

W naszych lokalizacjach segregujemy odpady i przekazujemy je do odpowiednich firm recyclingowych. Wspieramy kampanie WWF Turcja zyskami uzyskanymi z tego procesu.

Zużycie Papieru

Ekol stworzył sposób ograniczający zużycie papieru dzięki przeliczeniu ilości papieru zużywanej w różnych działach. Każda tona odzyskanego papieru chroni 17 drzew od ścięcia, a tyle drzew zaspokaja 144 osób w tlen.

Zużycie Energii Elektrycznej

Firma buduje również mapę zmian w oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych dzięki różnym narzędziom pomiarowym w biurach. Ekol min. wykorzystuje energooszczędne lampy w swoich lokalizacjach.

Projekt Wirtualnego Serwera

W ramach kolejnego projektu, firma przeniosła 64 usługi do wirtualnego środowiska, redukując przy tym zużycie elektryczności do 5400 watów z 32400 watów i osiągając 84% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.  Energia wykorzystywana do chłodzenia pomieszczeń systemowych została zredukowana o jedną trzecią.

System Zarządzania Środowiskowego

W ramach projektu Ekol stworzył dokumentację zgodną z normą zarządzania środowiskowego ISO 14001 i zainicjował jej wdrożenie zgodnie z ustalonymi celami środowiskowymi, natomiast pracownicy udzielali informacji o problemach środowiskowych społecznościom zamieszkującym okolice firmy.