Nagrody i Certyfikaty

Ekol otrzymał nagrody i certyfikaty potwierdzające inicjatywy firmy w zakresie zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Pierwszy i jedyny posiadacz certyfikatu ISO 14064-1 w branży: Ekol Logistics

Ekol jest świadomy, że pomiar emisji jest pierwszym i bardzo ważnym krokiem w przeciwdziałaniu globalnej zmianie klimatu. W związku z tym 19 czerwca 2013 roku Ekol zaoferował  raportowanie i weryfikowanie wykazu gazów cieplarniany w ramach ISO 14064-1.

Procedura certyfikatu objęła emisje we wszystkich lokalizacjach i operacjach prowadzonych przez Ekol.

Ekol: Pierwsza zrównoważona firma logistyczna na świecie

Ekol uzyskał certyfikat prowadzenia operacji w oparciu o zrównoważone usługi. Ekol posiada złoty „Certyfikat Zrównoważonej Logistyki” który uzyskał w Turcji za pionierską i globalną inicjatywę przy współpracy z UTIKAD oraz Bureau Veritas.

UNIKAD-organizacja zrzeszająca firmy z branży transportowej i logistycznej.

Bureau Veritas-międzynarodowa i niezależna firma certyfikująca i audytująca, o 186 letnim doświadczeniu, która  stworzyła podstawy zrównoważonego rozwoju dla firm transportowych i logistycznych. Ekol otrzymał Certyfikat Zielonej Logistyki po audycie wykonaniu kryteriów środowiskowych, energetycznych, BHP, praw pracowników, bezpieczeństwa na drodze oraz po zarządzaniu relacjami z klientem.

Zdobywca Nagrody Eco Performance 2012: Ekol

Firma Ekol zdobyła europejską nagrodę Eco Performance 2012 w uznaniu jej starań w dziedzinie ochrony środowiska.

Europejskie nagrody Eco Performance, organizowane przez Uniwersytet w St. Gallen, przyznawane są firmom w oparciu o ocenę poziomu świadomości ekologicznej względem modelu biznesowego.

W 2012 roku Ekol konkurował w kategorii dużych firm i został poddany ocenie jury w trzech obszarach: sukcesu finansowego, środowiska i odpowiedzialności społecznej.

Eco Performance Award

Sukces finansowy oceniano poprzez obserwację efektywności obsługi i produktywności procesów biznesowych, uwzględniając takie kryteria jak: działalność na różnych rynkach, wielkość firmy, lokalizacje międzynarodowe i optymalizację kosztów całkowitych.

W obszarze środowiska firma Ekol została oceniona pod kątem wkładu w ochronę środowiska, a mianowicie: efektywności floty, zastosowania teleautomatyki, rozwiązań intermodalnych, redukcji emisji dwutlenku węgla, współpracy z dostawcami, zaawansowanych narzędzi monitorowania, niskiego zużycia paliwa oraz wykorzystania silników Euro 5.

W zakresie odpowiedzialności społecznej firma Ekol została oceniona w oparciu o kryteria: szkolenia, wsparcia rodzin, kultury korporacyjnej, wydarzeń towarzyskich, motywacji i uznania.

Członkowie Jury konkursu Eco Performance

  • Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, Uniwersytet St. Gallen, Wydział Zarządzania Logistyką (Prezes Jury)
  • Dr. Alexander Hufnagl, Dyrektor Generalny DKV Euro Service
  • Katherina Reiche, Sekretarz Stanu ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.
  • Hans-Jörg Hager, Prezes Unternehmer-Colloquiums Spedition (UCS) oraz członek wielu rad nadzorczych i administracyjnych
  • Hubertus Troska, Wiceprezes Daimler Trucks i Prezes Mercedes-Benz Trucks