In E-bülten, E-Bülten 2017 Q1

Brexit, Lojistik Sektörü için Ne Anlama Geliyor?

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı ile birlikte tedarik zinciri ve lojistik endüstrisi de belirsiz bir gelecek ile karşı karşıya. Önümüzdeki süreçte görünen o ki hem İngiltere’nin ithalat ihracat prosedürleri değişecek hem de İngiltere merkezli tedarik zinciri şirketlerinin, iş modelleri de değişmek durumunda kalacak. Zira, İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra öncelikle şirketlerin var olan ticaret anlaşmalarını ve uygulanan regülasyonları güncellemesi gerekecek.

Brexit

Şirketleri maliyetler, sınır kontrolleri, ticaret anlaşmaları ve yasalar gibi birçok alanda etkileyecek gelişmeler kapıda. Brexit ile birlikte lojistik sektörünü etkilemesi beklenen konular ve yol haritası ise şöyle:

Ticaret

İngiliz hükümetinin hesaplamalarına göre, ülkedeki ihracatın yüzde 44’ü Avrupa Birliği ülkelerinin yollarından geçiyor. Bu nedenle AB’den ayrılmak tabiri caizse Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’da bir delik açmak demek oluyor. Lojistik sektörü için de benzer sonuçların geçerli olacağı ve karayolu taşımacılığında talep azalması yaşanabileceği öngörülüyor. Diğer taraftan İngiltere, ticaret anlaşmaları için karayolu ulaşımı daha kolay olmayan AB dışındaki ülkelerle müzakere yapabilir. Bütün bu öngörülerin yanında kapasiteden dolayı ticaret modellerinin çabuk değişmesinin zaman alabileceği de ifade ediliyor.

Sınır Kontrolleri

İngiltere’den hareket edip AB’ye giden kamyonların oranı azalmasa da lojistik sektöründeki şirketler daha sıkı sınır kontrolünden geçmek durumunda kalacak. Bu da sektörün verimliliğini etkileyecek unsurlardan biri; çünkü işler yavaşlayacak. Sınır kontrollerinin nasıl değişeceği sektör için hayli önemli bir konu olarak ön plana çıkıyor.

Sürücü Eksikliği

AB’den ayrılma süreci ile birlikte AB üyesi vatandaşların İngiltere merkezli çalışan sayısı düşebilir. Diğer yandan daha da sıkılaşacak olan göçmenlik kontrolleri AB vatandaşı sayısını azaltacak etki yapabilir. Bu da karayolu taşımacılığı sektörünü olumsuz etkileyecek konulardan biri. Çünkü bu alanda faaliyet gösteren AB vatandaşı sürücülerin azalması, sürücü eksikliği sorununu gündeme getirebilir.

Yasal Gereklilikler

İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla birlikte ulaşım ve lojistik sektöründeki yasalarda güncellemeye gidilecek. Bu durum da beraberinde sektör içinde değişimi zorunlu hale getirecek.

Maliyetler

Brexit ardından, lojistik şirketlerin operasyonel maliyetlerinin yükselmesi muhtemel görülüyor. Gümrük vergileri ihracatçılar için yükselebilir. Bu durum, özellikle üçüncü parti hizmetler sunan şirketlerin finansal sonuçlarını etkilemenin yanı sıra operasyon verimliliğine ve marjlara zarar verebilir. Bir diğer endişe de yakıt fiyatları. Zayıflayan pound ile birlikte yakıt fiyatlarındaki maliyetler de artabilir.

Ekol'den Önemli GelişmelerEndüstri 4.0