In Basın Bültenleri

Ekol, Microsoft Project Server’la Projelerini Daha Rahat Yönetecek

Ekol, proje yönetim sistemlerini kolaylaştırmak ve yakaladığı üstün hizmet kalitesini artırmak için Microsoft Project Server kurulumunu gerçekleştiriyor. Bundan böyle projeler daha rahat ve hızlı yürüyecek.

Microsoft Project Server

Günümüzde başarılı bir proje yönetimi için güçlü maliyet, zaman, kapsam, risk, iletişim, personel, tedarik ve dökümantasyon yönetimine ihtiyaç duyulurken bütün bu fonksiyonları birbirleriyle bütünleştirmek gerekiyor. Kurumsal Proje Yönetimi; belirlenilen stratejik hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen tüm projeleri ortak bir platformdan yönetilmesini sağlayarak; kaynak, bütçe ve zaman planlamasının daha iyi gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Ekol’ün projeler arası koordinasyon ve işbirliğini, proje yönetimi metodolojisinin standartlaştırılmasını, stratejik hedeflerine göre proje ve kaynakları konumlandırmasını, hızlı, proaktif karar almasını sağlayacak bir yapıyı oluşturmasını mümkün kılacak. Bu hedefe varmanın ilk adımı olarak ortak bir kültür oluşturmak, proje yönetim terminolojisini, proje yönetiminin yöntem ve tekniklerini anlatmak üzere proje yönetimi eğitimlerine başlandı ve Mayıs ayı itibarıyla bu eğitimleri son bulacak.

Ekol, Microsoft Project Server kurulumu sonrasında çalışanlarına uygulama eğitimleri sağlamanın yanı sıra, Ekol Proje Yönetim Metodolojisi‘ni tüm organizsayonuna benimsetmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Zorlu GrupBASF