In Basın Bültenleri

Ekol Sürdürülebilir İş Uygulamalarıyla Yeşil Lojistik Belgesi’ni Alan İlk Şirket Oldu

Dünya için en iyisi olma ve Avrupa Birliği mevzuatlarına uyum hedefiyle çalışan Ekol Lojistik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Yeşil Lojistik Belgesi”ni almaya hak kazandı. Ekol, bu başarısıyla Türkiye’de Yeşil Lojistik Belgesi’ni alan ilk şirket oldu. Yeşil Lojistik Belgesi, Kombine Taşımacılık Yönetmeliği’nin 7. Maddesi’nde belirtilen yeşil lojistik faaliyetlerini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilere veriliyor.

Çevreci, doğaya saygılı, sürdürülebilr iş modelleriyle Ekol’ün sektöründe ilkleri başlatarak her zaman öncü bir rol üstlendiğini ifade eden Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz,

Ekosisteme katkı için iş yapış tarzımızı dönüştürmeye devam ederken, çalışmalarımızın kabul görmesi bizi onurlandırdığı gibi aynı zamanda yapacaklarımız için cesaretlendiriyor. Bundan sonra da enerji ve çevre tasarımında liderlik yaklaşımımızla devreye aldığımız LEED Sertifikalı tesislerimize, yeşil liman ve ofislerimize yatırımlarımız sürecek.

Ekol’ün sürdürülebilirlik stratejisi ve yeşil lojistik çalışmaları hakkında bilgi veren Kurumsal Sürdürülebilirlik & ESG Direktörü Enise Ademoğlu Matbay ise, şunları söyledi:

2007’den bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacıları arasında yer alıyoruz. Gönüllülük esasıyla yer aldığımız bu inisiyatifle her yıl ilerleme raporu yayımlıyoruz. 2012’den bu yana kurumsal karbon ayak izimizi uluslararası standartlara göre hesaplayıp müşterilerimizin tedarik zincirinde yarattığı değeri sistemsel raporluyoruz. Düşük karbonlu teknolojiler ve ekipmanlarla donanmış filo ve liman yatırımlarımızla hizmet ağımızı genişletiyoruz. Avrupa’nın en büyük depolama alanlı yeşil tesisi Lotus’ta, enerji ihtiyacının yüzde 70’ini çatı güneş enerji santrali ile karşılıyoruz. Düşük karbonlu sürdürülebilir iş modelimiz intermodal taşımacılık ile karbon emisyonunu azaltarak son 10 yılda İstanbul Belgrad Ormanı’nın 14 katı büyüklüğüne eşdeğer yeşil alanı dünyamıza kazandırdık.” Enerji Yönetim Sistemleri uygulamalarımız ve CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Raporlamalarımız ile 2 senedir üst üste “Yönetim” seviyesinde derecelendirilerek lideliğimizi sürdürmenin gururu ile “Yeşil Lojistik Belgesi” uygulama standartlarının da sektör liderliğini yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

YEŞİL LOJİSTİK BELGESİ ALMANIN ŞARTLARI

Geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kombine Taşımacılık Yönetmeliği’ne göre şirketlerin çalışmalarının “yeşil lojistik faaliyetler” kapsamında olması için işletmelerin yılda en az 200 kombine yük taşımacılığı seferi gerçekleştirmesi, enerji tüketiminin en az yüzde 5’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten karşılandığını gösteren belge ve sertifikaya sahip olması şartı aranıyor. Bunun yanı sıra Düşük Küresel Isınma Potansiyeli değerine sahip gazlar içeren iklimlendirme sistemleri kullanılması gerekiyor.

Yönetmelikte; işletmenin yıllık asgari yüzde 5 yeşil paketleme faaliyeti yürütmesi, Orman Genel Müdürlüğüne Türkiye genelinde uygun bulunan ağaçlandırma sahaları için yılda en az 500 adet fidan bağışı yapması, sıfır atık yönetim sistemine ve gerekli bazı belgelere sahip olması da aranan şartlar arasında sıralanıyor.

YEŞİL LOJİSTİK BELGESİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Yeşil Lojistik Belgesi, şirketlere bir takım avantajlar da getiriyor. Yönetmeliğin 14. Maddesi’nde Yeşil Lojistik Belgesi ile Bakanlığın ilgili konularda belge sahiplerine ek destekler, imtiyazlar ve muafiyetler de sağlayabileceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yönetmelikle, kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin esaslar belirlenerek bütünleşik, dengeli ve çevreyle dost bir taşımacılık düzeninin oluşturulmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

green_logistics_ekol_thumb