In Basın Bültenleri

Ekol Yeşil Ofis Oldu

WWF

WWF tarafından, şirketlerin doğaya olan sorumlulukları çerçevesinde gerçekleştirecekleri çalışmalar için destek vermek ve doğaya verilen zararın asgari seviyeye indirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Yeşil Ofis Programı‘nın Türkiye’deki ilk katılımcısı Ekol Lojistik oldu.

Dünya nüfusu hızla artarken, doğal kaynaklarımız aynı hızla tükenmekte; çevre kirliliği, küresel ısınma, iklim değişiklikleri gibi kavramlar toplumun tüm kesimlerinde kaygı uyandıran konuların başında yer almakta. WWF; bu karamsar tablo ve dünyanın sonu ile ilgili yazılan senaryoları değiştirmek amacıyla, toplumumuzun doğaya verdiği zararı azaltmak yolunda üzerine düşen görevi yerine getirmesini sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bunlardan bir tanesi de 80 ülkede 200’den fazla ofiste uygulanan Yeşil Ofis Programı. Şirketlerin süreçlerinde doğaya verdiği zararı en aza indirmeyi hedefleyen bu programın Türkiye’deki ilk katılımcısı Ekol Lojistik oldu.

Artan nüfusa yetemeyecek duruma gelen doğal kaynakları korumak, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı mücadele, Ekol Lojistik için “sosyal sorumluluk” tanımından çıkarak asli bir görev haline gelmiştir. Faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri asgariye indirgemek ve çalışanlarına doğayla dost yaşama alışkanlığını aşılamak için etkili bir yöntem olarak gördüğü WWF Yeşil Ofis Programı çerçevesinde Ekol; Atık Yönetimi, Elektrik ve Kağıt Tüketimi alanlarında tasarruflar yaparak, yıl sonunda belirlenen hedeflere ulaşmayı ve Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazanmayı hedeflemektedir.

WWF Yeşil Ofis Programı’yla ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.wwf.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye'nin Canı - WWF