In Basın Bültenleri

Ekol’den Çevreci Çözüm: Intermodal Taşımacılık

Türk malları, Avrupa ülkelerine çıktıkları ihracat yolculuğunda her bir gidiş-dönüş karayolu seferinde 7.000 km’ye ulaşan mesafeler kat ediyor. Ekol Lojistik, bu soruna verimli ve çevreci bir çözüm geliştirerek, 2008 yılından bu yana uyguladığı “Intermodal” (blok tren) uygulamasıyla ortalama 7.000 km olan yolculuğun karayolu bölümünü 2.000 km’ye düşürdü. 3 yılda %3600 artışla, yılda 500 blok tren seferi yapılacak. Bu uygulama, Türk mallarının Avrupa pazarına giderken dünyanın çevresini iki kere dolaşmaktan kurtulması ve her seferde araç başına 1600 litre yakıt tasarrufu anlamına geliyor.

Avrupa Birliği, Gümrük Birliği kapsamındaki malların Kıta Avrupası’ndaki serbest dolaşımının demiryoluna kaydırılması için yıllardır çalışıyor. Ancak ülkelerin farklı uygulamaları, henüz birbiri ile uyumlu hale getirilemedi. Bunun sonucu olarak Avrupa’yı boydan boya geçmesi gereken Türk malları hem yüksek maliyet nedeniyle rekabet gücünün zayıflamasına maruz kaldı, hem de taşıma sırasında çevre kirliliğine neden oldu.

Ekol Lojistik, çevreye duyarlı yeşil lojistiğin önemli araçlarından biri olan Intermodal sistemini kullanarak, Türk malları için 7.000 kilometreye varan karayolu güzergahı yolculuklarını 2.000 km‘ye düşürdü. Avrupa Komisyonu 6. Çerçeve Programı’nca kurulan CREAM Konsorsiyumu’nun aktif bir üyesi olarak bir yandan taşımacılığı AB normlarında demiryoluyla yapmak üzere projeler üzerinde çalışan Ekol Lojistik, diğer yandan da, sınır geçişlerindeki gecikmeler nedeni ile sorunlu olan Doğu Avrupa güzergahını denizyolu ile by-pass ederek hem hızlı, hem de daha çevreci bir model uygulamaya başladı.

Ekol Lojistik, blok tren uygulamasıyla Türk mallarını çekici eşliği olmadan, yarı-römorklarla, İstanbul, İzmir ve Mersin limanlarından RoRo gemilerine yükleyerek, 3 gün içerisinde İtalya’nın Trieste Limanı’na gönderiyor. Trieste’den sonra, varış gününde limandan trenlere yüklenen yarı-römorklar, bir günden kısa zaman zarfında Almanya Worms terminaline ulaşıyor. Trenden indirilen yarı-römorklar, Ekol’ün Alman plakalı çekicilerine takılarak bu noktadan sonra Almanya, Benelüks ülkeleri, Fransa, İngiltere, İsviçre, Danimarka, İrlanda ve İspanya’ya taşınıyor.

Ekol Lojistik, “blok tren” uygulamasıyla sera gazı etkisine karşı mücadelede önemli bir adım atmış oluyor; ana güzergahta çekici kullanılmaması nedeni ile daha az kirletici madde salınımı meydana gelirken, gürültü kirliliğinin önlenmesi, enerji tasarrufu ve CO2 izinin azaltılması konusunda büyük ölçeklerde tasarruf yapabiliyor. Her bir gidiş-dönüş seferde yarı-römork başına 5000 kilometre daha az karayolu katediliyor, böylelikle; 1600 lt yakıt, 5520 kg CO2, 25.86 kg NOx, 3.98 kg NMHC, 0.70 kg partikül tasarrufu sağlanıyor.

Ekol’ün blok tren uygulamasına başladığı 2008 senesinde her seferde 32 yarı-römork sevkedilen, 18 sefer, 2009 yılında 92 sefer, 2010’da 210 sefer gerçekleştirildi. 2011 yılında yapılması planlanan sefer sayısı ise 500. 3 yılda yaklaşık yüzde 3600 artışla 500 sefer hedefinin tutturulması halinde toplamda 80.000.000 km daha az karayolu kullanılacak. Bu da dünyanın çevresinin iki kere dolaşılmaması anlamına geliyor. 500 sefer; 1 milyar 333 milyon 573 bin 102 megajoule enerji, 88 bin 320 ton CO2, 25 milyon 600 bin lt yakıt, 63 bin 550 kg HC, 413 bin 784 kg NOx tasarrufu sağlıyor.

CREAM KONSORSİYUMU NEDİR?

Ekol lojistik, Avrupa Komisyonu 6. Çerçeve Programı’nca kurulan CREAM (Customer-driven Rail-freight services on an European mega-corridor based on Advanced business and operating Models) Konsorsiyumu’nun aktif bir üyesi olarak bu anlamda projelerini geliştirmeye devam ediyor. Avrupa Komisyonu eşgüdümü ile finanse edilen, bir araştırma ve geliştirme projesi olan CREAM’in amacı, Avrupa ile Türkiye arasındaki ulaşım koridorlarında Demiryolu ve Intermodal taşımacılığının daha da geliştirilmesi olarak açıklanıyor. Blok tren uygulaması sağladığı tasarruflar sayesinde; proje içinde yer alan uygulamalardan birisi olmaya hak kazanırken, Ekol’ün yenilikçi iş modelleri içeren Worms – Trieste blok treni ve bu sayede gerçekleştirilen yük akışı ve taşımacılık konsepti, söz konusu projenin amacına tamamı ile uygun bulundu ve desteklenmesine karar verildi.

STS - Ekol Lojistik Güç BirliğiEkol Lojistik - Bursa Gül Tesisi